Belangrijke documenten

Een vereniging kan alleen goed functioneren als er goede afspraken zijn. De PCOB heeft dit vastgelegd in Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Code goed bestuur.

Klik hieronder om de documenten te downloaden:

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is de PCOB verplicht een aantal gegevens te publiceren op haar website. Hier vindt u al deze gegevens op een rijtje, eventueel met links naar betreffende pagina’s of documenten.