Over de PCOB

Belangenbehartiging

Vanuit de PCOB werk ik in mijn gemeente samen met de ouderenbonden Unie KBO en ANBO. Ook ben ik bezig een werkgroep wonen & mobiliteit te reactiveren. Dat thema is de laatste jaren wat blijven liggen. Ik ben in gesprek met organisaties voor lichamelijk gehandicapten om de krachten te bundelen. Ook heb ik veel contact met WMO adviesraad.

De heer A. den Dool

Gemeenschappelijk actief

De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.

Een maatschappij waarin iedereen kan meedoen

Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden.

Hoe we daaraan werken? Door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken en christelijk geïnspireerd. Dat doen we samen met ‘onze’ senioren. Dit vanuit onze visie dat ouderen niet hun ouderdom of ziekte zijn, maar dat iedere individuele ouder juist van grote waarde is voor de samenleving en voor hun directe omgeving. Immers, ouderen hebben tijdens hun leven een grote veerkracht en wijsheid opgebouwd. Met hun kennis, ervaring en betrokkenheid vormen zij bovendien de ruggengraat van de vereniging. Úw vereniging. Want we zijn gemeenschappelijk actief.

De PCOB is opgericht in november 1960 en heeft circa 80.000 leden en ongeveer 300 lokale afdelingen verspreid over heel Nederland. Bekijk in dit organogram hoe de PCOB eruit ziet.

In ons directieverslag en het financieel jaarverslag leest u meer over onze werkwijze en activiteiten en leggen wij verantwoording af over onze inspanningen van het afgelopen jaar.

Lees meer over: