Mijnkwaliteitvanleven.nl

Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de zorg, voor uzelf én voor anderen? Dat kan via Mijnkwaliteitvanleven.nl. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. KBO-PCOB is partner in dit programma.

Voor wie is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is bestemd voor mensen die merken dat hun leven verandert nu zij ouder worden en voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Het programma is ook bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner, een familielid of een bekende.

Vul periodiek de vragenlijst in

Als deelnemer wordt u, na aanmelden, twee keer per jaar uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Over hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert. Kortom, u brengt in beeld wat voor u belangrijk is. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijk overzicht: Mijn Kwaliteitsmeter. Deze rapportage geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook ziet u op dit overzicht over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid voor het (keukentafel)gesprek met familie, zorgverlener of gemeente.
Een á twee keer per jaar wordt een korte aanvullende themavragenlijst verstuurd om zicht te krijgen op specifieke thema’s zoals mantelzorg of langer thuis wonen.

Landelijk onderzoek over kwaliteit van zorg

Door mee te doen draagt u – volledig anoniem – bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. We analyseren situaties en ervaringen per gemeente, per regio en landelijk. De anonieme resultaten brengt KBO-PCOB en samenwerkende belangenorganisaties zowel landelijk als lokaal onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Benieuwd naar de uitkomsten? Hier vindt u de tot nu toe verschenen beleidsrapportages.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met KBO-PCOB, NOOM, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Ga naar www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Meld u aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl

Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de zorg? Meld u dan aan voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. U vult tweemaal per jaar een vragenlijst in en ontvangt een persoonlijk overzicht dat inzicht geeft in úw situatie.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder