Nationaal programma Ouderenzorg (NPO)

Ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen tegelijk. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, hartproblemen, mobiliteitsstoornissen, verminderde eetlust, somberheid angst en eenzaamheid. Tegelijkertijd neemt hun kwetsbaarheid toe. Kleine incidenten kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren. Juist deze ouderen krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Hoe? Door het ontwikkelen van samenhangende zorg die beter is afgestemd op de individuele ouderen. De PCOB werkt hieraan actief mee.

NPO: Vier hoofddoelstellingen

Binnen het NPO werken zo’n 650 organisaties samen aan het vraagstuk hoe kwetsbare ouderen de beste en meest efficiënte zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Ze onderzoeken, experimenteren en voeren uit. Het programma heeft vier hoofddoelstellingen: een samenhangend zorgaanbod afgestemd op de behoeften en wensen van ouderen; samenwerking tussen partijen vanuit behoeften en wensen van ouderen; aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid; een actieve deelname van ouderen.

Initiatiefnemers

Het NPO is een programma van ZonMw, in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de CSO, de koepel van samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ga naar de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Video: resultaten van het NPO

Meer weten over de samenwerking van de acht netwerken en de tot dusver behaalde resultaten van het NPO? Bekijk het filmpje ‘Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen’.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder