Het persoonsgebonden budget (pgb) vanaf 2015

Een persoonlijk budget (pgb) is onder voorwaarden mogelijk als u ondersteuning vanuit de Wmo, de zorgverzekeringswet of de Wlz ontvangt. Of u zorg via de Wmo met een pgb kunt regelen? Dat verschilt per gemeente én hangt af van uw eigen mogelijkheden. Informeer hiernaar bij uw eigen gemeente. Met een pgb kunt u ook thuiszorg (verpleging en verzorging) regelen vanuit uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar of dit in uw situatie mogelijk is.

Heeft u een Wlz-indicatie via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Dan kunt u zelf kiezen hoe u die zorg ontvangt. U kunt kiezen uit zorg in natura (ZIN – zorg via een zorginstelling) of zorg in de vorm van een pgb. Ook een combinatie van ZIN en pgb is mogelijk, als u kiest voor een modulair pakket thuis.

Wat is een pgb?

Een pgb is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kiest zelf uw hulpverlener, begeleider of leverancier die gaat werken in opdracht van u. Dit houdt in dat u zelf op zoek moet naar hulpverleners en zelf verantwoordelijk bent voor de financiële administratie en voor uw budget. U kunt in principe ook de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen hier wel voorwaarden aan stellen. Ook kunnen zij u een lager tarief rekenen. U betaalt uw familielid dan een lager uurtarief dan een professionele zorgverlener zou krijgen.

Het pgb vanaf 2015

In de oude situatie werden alle pgb’s uitgegeven door het zorgkantoor. Maar per 1 januari 2015 krijgen veel budgethouders hun zorg via de eigen gemeente. Budgethouders krijgen hun pgb niet meer op hun eigen rekening gestort. In plaats daarvan komt het budget op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank, die er zorgverleners mee betaalt. Dit heet: het trekkingsrecht.

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Meer informatie over het pgb?

Wilt u meer weten over het pgb? Ga dan naar de website van de budgethoudersvereniging Per Saldo.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder