Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor kwetsbare ouderen is dat vaak extra vervelend. Daarom hebben de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG in 2013 het initiatief genomen voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Zodat u weet of uw ziekenhuis seniorvriendelijke zorg levert.

Alle 120 ziekenhuislocaties worden getoetst

In 2013 zijn alle ziekenhuizen voor de eerste keer getoetst op seniorvriendelijkheid door getrainde seniorscouts. In het voorjaar van 2015 gebeurde dit voor de tweede keer. De seniorscouts controleren op 15 kwaliteitsaspecten rond specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen. Bovendien zijn de ziekenhuizen bevraagd door onderzoeksbureau MediQuest. In 2015 kregen 55 van de 120 ziekenhuislocaties het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013, toen 47 ziekenhuizen het keurmerk wisten te behalen. Bovendien is de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar meegewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Keurmerk is bittere noodzaak

Het keurmerk is bittere noodzaak. Eén op de drie mensen van 70 jaar en ouder verlaten het ziekenhuis slechter dan dat zij zijn binnengekomen. En dat heeft niets te maken met de aandoening waarvoor zij waren opgenomen. Eén op de drie 65-plussers die acuut in het ziekenhuis belandt, sterft binnen drie maanden. Op dit moment bestaat de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren. En het aantal senioren dat een beroep moet doen op ziekenhuiszorg zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Verbeteringen mogelijk

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn in de overdracht van en naar de thuissituatie, zoals het consulteren van de huisarts. Een ander aandachtspunt is het treffen van maatregelen om ouderen sociaal en lichamelijk actief te houden tijdens de opname. Ziekenhuizen zetten al wel in toenemende mate vrijwilligers in die samen met de oudere patiënt activiteiten ondernemen, ter voorkoming van functieverlies.

 

Benieuwd welk ziekenhuis bij u in de buurt seniorvriendelijke zorg levert?

Bekijk het in de Keuzewijzer door te klikken op onderstaande knop.

Keuzewijzer seniorvriendelijke ziekenhuizen

Nieuws

Vallen blijft sluipmoordenaar onder senioren

Meer dan drieduizend mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Seniorenorganisatie KBO-PCOB waarschuwt al jaren voor deze sluipmoordenaar. Iedere vijf minuten valt er een 55-plusser in Nederland. Bijna honderdduizend senioren belanden op de [..]

Lees verder

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder