Aandacht voor Iedereen (AVI)

Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ (AVI) helpt Wmo-raden, lokale belangenbehartigers, cliëntenraden en gemeenten bij de veranderingen in de langdurige zorg. De PCOB is betrokken bij de uitvoering van dit programma.

Doel Aandacht voor Iedereen

Het programma AVI is een initiatief van patiënten-, gehandicapten en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zij zorgen ervoor dat lokale belangenbehartigers, Wmo- raden en cliëntenraden een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en voor zorg- en welzijnsaanbieders. Het doel: een lokaal beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers. Het programma AVI bestaat uit twee onderdelen: ondersteuning en monitoring.

Ondersteuning van lokale belangenbehartigers

Vanuit het programma krijgen de lokale en regionale belangenorganisaties informatie en advies van de landelijke organisaties die samen het programma AVI uitvoeren. Overal in Nederland vinden bijeenkomsten plaats, onder leiding van een AVI-adviseur. Zij geven duiding en advies over de veranderingen in de zorg en kennen de posities van de burgerlijke gemeenten in de regio. Maar ook zijn handreikingen beschikbaar voor Wmo-raadsleden en belangenbehartigers. De PCOB schreef onder meer mee aan de handreiking over de nieuwe modelverordening Wmo 2015. De PCOB-training voor lokale belangenbehartigers wordt aangeboden samen met een AVI-adviseur.

Monitoring van kansen voor cliënten

Tijdens de hele overgangsperiode (2012 -2015) werd onderzocht wat voor cliënten de kansen en mogelijkheden zijn bij de overgang van AWBZ- naar Wmo. De monitor is in 2015 afgesloten met een onderzoek naar hulp van buren en vrijwilligers.

Laatste publicaties

Project 'Aandacht voor iedereen'

Meer weten over het programma ‘Aandacht voor iedereen’? Ga dan naar de speciale website via de knop rechts.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder