Zorg voor senioren

Ouderenzorg

Blijft ouderenzorg betaalbaar voor mij? Krijg ik straks nog wel de zorg die nodig heb? En wie gaat er voor mij zorgen als ik het niet meer alleen kan? Heel veel senioren stellen zichzelf deze vragen. Want de zorg verandert. Professionele zorg is niet meer vanzelfsprekend. Want wat kunt u zelf? En wat kunt u verwachten van uw naasten?

Het zorgstelsel in Nederland

In 2015 werd het nieuwe zorgstelsel voor de langdurige zorg gelanceerd. De ouderenzorg is per 1 januari 2015 geregeld via drie wetten, te weten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet (Zvw).
Lees meer over deze nieuwe wetten

Eigen regie

De nieuwe wetten geven ruimte om zelf de regie te voeren en oplossingen te vinden die bij u passen. De PCOB helpt u hierbij. Lees er meer over in de maart-editie van Perspectief.

> Lees het artikel in Perspectief over zorg en ondersteuning

Eerstelijns tot en met derdelijnszorg

Er is onderscheid tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg. Eerstelijnszorg is zorg waar u zonder verwijzing naartoe kunt, zoals behandeling door de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker of de wijkverpleegkundige/thuiszorg. Tweedelijnszorg is zorg in het ziekenhuis en door een psycholoog na verwijzing door bijvoorbeeld uw huisarts. Derdelijnszorg is zorg waarbij de cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis.

Zorg, welzijn en wonen volgens de PCOB

De PCOB zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst. We zijn onder meer actief op het gebied van:

De PCOB neemt deel aan:

Nog geen lid?

De PCOB zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst. Wilt u op de hoogte blijven en bent u nog geen lid van de PCOB? Geen probleem. U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een lidmaatschap. Dit kan ook telefonisch: 038 – 422 55 88.

Nieuws