Ouderenmishandeling

Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik … jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Het kan gaan om opzettelijks mishandeling, maar dit is lang niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor hun cliënten niet meer aan.

Wat is ouderenmishandeling?

Onder ouderenmishandeling verstaan we niet alleen lichamelijke en psychische mishandeling. Onder ouderenmishandeling vallen ook financiële uitbuiting (diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken), verwaarlozing (het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding) en seksueel misbruik (ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere).

Wat doet de PCOB?

Ouderen treden vaak niet naar buiten als ze worden mishandeld. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen of omdat ze afhankelijk zijn van de pleger. Ook weten slachtoffers en hun naasten vaak niet waar ze terechtkunnen voor hulp. Daarom voerde de overheid tot eind 2014 de voorlichtingscampagne Ouderen in Veilige Handen, samen met een ouderenbonden ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO. Het doel: ouderen – maar ook familie en vrienden – over de drempel helpen om over (vermoedens van) mishandeling te praten en hulp en advies te zoeken. De campagne werd ondersteund door de publiekscampagne Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Ga naar www.vooreenveiligthuis.nl

Meer informatie over ouderenmishandeling

Meer informatie over ouderenmishandeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nieuws

Blijf de hitte de baas!

De zomer is volop begonnen en deze dagen stijgt de temperatuur naar tropische hoogten. Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB u een aantal praktische tips. De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat er he [..]

Lees verder