Welzijn voor senioren

Natuurlijk blijft u graag zo lang mogelijk gezond en vitaal, actief en zelfstandig. Minstens zo belangrijk voor ons welzijn is een netwerk van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. En natuurlijk blijven we graag betrokken bij de samenleving. Maar dit alles is niet vanzelfsprekend. De PCOB zet zich daarom in voor het welzijn van senioren en ouderen in Nederland.

Wat is welzijn eigenlijk?

Onder welzijn verstaan we: het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe we ons voelen, hangt af van tal van factoren. Denk aan woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid een beroep te doen op anderen. Hoe wij welzijn ervaren hangt ook af van onder meer sociale factoren, zoals het hebben van zinvolle relaties. En van gevoelens zoals vreugde en dankbaarheid of juist angst, verdriet en leegte. De PCOB zet zich op allerlei vlakken in:

Meldpunt Ouderenmishandeling
Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het gaat lichamelijke en psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. Voor de PCOB is dit een belangrijk thema.
> Lees meer over Ouderenmishandeling

Eenzaamheid
Liefst een derde van de 55-plussers in Nederland heeft last van eenzaamheidsgevoelens. Dat blijkt uit onderzoek van de PCOB. Om eenzaamheid aan te pakken, is de PCOB lid van Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties.
> Lees meer over eenzaamheid onder ouderen

Mobiliteit
Naarmate we ouder worden, worden we vaak minder mobiel. Het lopen en fietsen gaat vaak wat minder gemakkelijk. Mobiliteit is belangrijk. Zodat u kunt blijven doen wat u gewend was.
> Lees meer over mobiliteit van ouderen

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Heeft u vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag of uw pensioen? Over Wmo, Wlz, een woningaanpassing of klusjes in en om het huis? Over activiteiten in uw stad of dorp? Of wilt u met iemand praten over eenzaamheid? Doe dan een beroep op een vrijwillige ouderenadviseur (VOA).
> Lees meer over de vrijwillige ouderenadviseur

Financiën
Maakt u zich zorgen om uw inkomen? Merkt u dat u minder geld heeft te besteden? Vindt u dat de politiek te weinig oog heeft voor u als oudere? De PCOB komt op voor de koopkracht van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor leden van onze vereniging.
> Lees meer over koopkracht voor ouderen

Nog geen lid?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van senioren en ouderen. Wilt u op de hoogte blijven en bent u nog geen lid van de PCOB? Geen probleem. U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een lidmaatschap. Dit kan ook telefonisch: 038 – 422 55 88.

Nieuws

Zilveren Pact geeft senioren de aandacht die ze verdienen

Nagenoeg 20.000 burgers, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, omroepen en bekende Nederlanders ondertekenden in de afgelopen weken het manifest Waardig Ouder Worden. Dinsdag 21 februari neemt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het manif [..]

Lees verder

‘Waardig ouder worden’ volop in de schijnwerpers met nieuwe film

De oproep om het manifest Waardig ouder worden te steunen vindt steeds meer navolging. Politieke partijen, maatschappelijke organisaties en burgers steunen het manifest. Vrijdag 3 februari gaf ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers de campagne op televisie bij Omroep MAX een extra impuls [..]

Lees verder

PCOB’ers komen in beweging met Oefen je Vitaal!

“Erg leuk en erg vol”, beschrijft trainer Marjan Tromp de allereerste bijeenkomst van Oefen je Vitaal in Krimpen a/d IJssel. “De deelnemers waren enthousiast en hadden veel zin om met de oefeningen thuis aan de slag te gaan!” 18 januari was de aftrap van het beweegprogramma in Krimpe [..]

Lees verder