Welzijn voor senioren

Natuurlijk blijft u graag zo lang mogelijk gezond en vitaal, actief en zelfstandig. Minstens zo belangrijk voor ons welzijn is een netwerk van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. En natuurlijk blijven we graag betrokken bij de samenleving. Maar dit alles is niet vanzelfsprekend. De PCOB zet zich daarom in voor het welzijn van senioren en ouderen in Nederland.

Wat is welzijn eigenlijk?

Onder welzijn verstaan we: het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen. Hoe we ons voelen, hangt af van tal van factoren. Denk aan woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid een beroep te doen op anderen. Hoe wij welzijn ervaren hangt ook af van onder meer sociale factoren, zoals het hebben van zinvolle relaties. En van gevoelens zoals vreugde en dankbaarheid of juist angst, verdriet en leegte. De PCOB zet zich op allerlei vlakken in:

Meldpunt Ouderenmishandeling
Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het gaat lichamelijke en psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik. Voor de PCOB is dit een belangrijk thema.
> Lees meer over Ouderenmishandeling

Eenzaamheid
Liefst een derde van de 55-plussers in Nederland heeft last van eenzaamheidsgevoelens. Dat blijkt uit onderzoek van de PCOB. Om eenzaamheid aan te pakken, is de PCOB lid van Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties.
> Lees meer over eenzaamheid onder ouderen

Mobiliteit
Naarmate we ouder worden, worden we vaak minder mobiel. Het lopen en fietsen gaat vaak wat minder gemakkelijk. Mobiliteit is belangrijk. Zodat u kunt blijven doen wat u gewend was.
> Lees meer over mobiliteit van ouderen

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Heeft u vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag of uw pensioen? Over Wmo, Wlz, een woningaanpassing of klusjes in en om het huis? Over activiteiten in uw stad of dorp? Of wilt u met iemand praten over eenzaamheid? Doe dan een beroep op een vrijwillige ouderenadviseur (VOA).
> Lees meer over de vrijwillige ouderenadviseur

Financiën
Maakt u zich zorgen om uw inkomen? Merkt u dat u minder geld heeft te besteden? Vindt u dat de politiek te weinig oog heeft voor u als oudere? De PCOB komt op voor de koopkracht van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor leden van onze vereniging.
> Lees meer over koopkracht voor ouderen

Nog geen lid?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van senioren en ouderen. Wilt u op de hoogte blijven en bent u nog geen lid van de PCOB? Geen probleem. U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een lidmaatschap. Dit kan ook telefonisch: 038 – 422 55 88.

Nieuws

Blijf de hitte de baas!

De zomer is volop begonnen en deze dagen stijgt de temperatuur naar tropische hoogten. Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB u een aantal praktische tips. De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat er he [..]

Lees verder