Zorg, welzijn en wonen

thema: zorg, welzijn en wonen

Krijg ik de zorg of ondersteuning die ik nodig heb? Wat kan ik zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En hoe kan ik wat meer onder de mensen komen? Allemaal vragen waar u als senior of oudere tegenaan kunt lopen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De PCOB zet zich in voor senioren en ouderen, op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Regie over het eigen leven

De PCOB is een beweging die de belangen behartigt van alle senioren in Nederland. En waarin de leden – zélf ouderen – actief in participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en nemen zo nodig actie. Dat geldt dus ook voor de levensfase waarin de behoefte aan zorg en ondersteuning steeds belangrijker wordt. Wij vinden het belangrijk dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft, nu en in de toekomst. Wij staan voor kwaliteit van bestaan en een zinvol en waardig leven. En voor regie over uw eigen leven.

Bijeenkomsten, projecten en lobbywerk

De PCOB werkt samen met andere ouderenorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties. Gezamenlijk organiseren we bijeenkomsten en voeren we projecten en campagnes uit. Daarvoor kunnen we rekenen op vrijwilligers die lid zijn van een van de ouderenorganisaties. Met lobby en beleidsbeïnvloeding behartigen we samen de belangen van alle senioren in Nederland richting politiek en maatschappelijke organisaties.

Ouderenadviseur: voor persoonlijk advies

Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in en om het huis? En wat voor activiteiten zijn er in mijn stad of dorp? Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij een ouderenadviseur in uw provincie. Ook als het gaat om bijvoorbeeld financiële problemen of om vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de bijstand.

Lees meer over de ouderenadviseur

Voordeel voor leden van de PCOB

Als lid van de PCOB profiteert u van diverse ledenvoordelen, zoals: collectieve verzekeringen en korting in onze online shop. U kunt als lid ook deelnemen aan de activiteiten in uw eigen PCOB-afdeling.

Nieuws

Dialooggesprek Mij & Zorg als input voor lokale belangenbehartiging

Signalen die leden geven tijdens ledenbijeenkomsten worden gebruikt in de belangenbehartiging op lokaal niveau. Zo gaat dat althans bij PCOB-afdeling Nunspeet. ‘Mensen uiten hun zorgen over de toekomst en wij brengen die onder de aandacht van de lokale politiek en de plaatselijke woon-, zo [..]

Lees verder

Groepsgesprek over mantelzorg

De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzor [..]

Lees verder

Vallen blijft sluipmoordenaar onder senioren

Meer dan drieduizend mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Seniorenorganisatie KBO-PCOB waarschuwt al jaren voor deze sluipmoordenaar. Iedere vijf minuten valt er een 55-plusser in Nederland. Bijna honderdduizend senioren belanden op de [..]

Lees verder