Zorg, welzijn en wonen

thema: zorg, welzijn en wonen

Krijg ik de zorg of ondersteuning die ik nodig heb? Wat kan ik zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? En hoe kan ik wat meer onder de mensen komen? Allemaal vragen waar u als senior of oudere tegenaan kunt lopen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De PCOB zet zich in voor senioren en ouderen, op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Regie over het eigen leven

De PCOB is een beweging die de belangen behartigt van alle senioren in Nederland. En waarin de leden – zélf ouderen – actief in participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en nemen zo nodig actie. Dat geldt dus ook voor de levensfase waarin de behoefte aan zorg en ondersteuning steeds belangrijker wordt. Wij vinden het belangrijk dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft, nu en in de toekomst. Wij staan voor kwaliteit van bestaan en een zinvol en waardig leven. En voor regie over uw eigen leven.

Bijeenkomsten, projecten en lobbywerk

De PCOB werkt samen met andere ouderenorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties. Gezamenlijk organiseren we bijeenkomsten en voeren we projecten en campagnes uit. Daarvoor kunnen we rekenen op vrijwilligers die lid zijn van een van de ouderenorganisaties. Met lobby en beleidsbeïnvloeding behartigen we samen de belangen van alle senioren in Nederland richting politiek en maatschappelijke organisaties.

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Vrijwillige ouderenadviseur: voor persoonlijk advies

Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in en om het huis? En wat voor activiteiten zijn er in mijn stad of dorp? Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) in uw provincie. Ook als het gaat om bijvoorbeeld financiële problemen of om vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de bijstand.

Lees meer over de vrijwillige ouderenadviseur

Voordeel voor leden van de PCOB

Als lid van de PCOB profiteert u van diverse ledenvoordelen, zoals: collectieve verzekeringen en korting in onze online shop. U kunt als lid ook deelnemen aan de activiteiten in uw eigen PCOB-afdeling.

Nieuws

Vrije keuze dieetpreparaten noodzakelijk

Foute kostenbesparing, zo oordeelt KBO-PCOB over het plan van de Rijksoverheid om de keuze in dieetpreparaten voortaan te beperken. Samen met diëtisten, de Stuurgroep Ondervoeding en patiëntenorganisaties stuurden we een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) . Directeur Manon Vande [..]

Lees verder