Expertisenetwerk Levensvragen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. Aandacht voor levensvragen bij ouderen zal daarom als vanzelfsprekend moeten worden opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. De PCOB is actief bij het expertisenetwerk en het opzetten van trainingen betrokken.

Activiteiten

Het Expertisenetwerk Levensvrgaen verzamelt bestaande kennis en ervaring in zorg en welzijn en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. U kunt bij het netwerk terecht voor materialen voor deskundigheidsbevordering en met vragen over het omgaan met levensvragen. Een actieve webcommunity stimuleert de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen medewerkers en organisaties.

Ontwikkeling van Kwaliteitsstandaard Levensvragen

Ouderen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daarbij. Binnen het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft de PCOB meegewerkt aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen. De Kwaliteitsstandaard Levensvragen geeft weer hoe zorgmedewerkers zo goed mogelijk kunnen omgaan met levensvragen van ouderen. Niet als apart onderwerp, maar als integraal onderdeel van de zorg. Behoeften, verlangens en mogelijkheden van de oudere zijn daarbij leidend. De oudere voelt zich door de aandacht voor levensvragen gezien en gehoord.

Speciale folder 'Aandacht voor levensvragen'

Meer weten over het Expertisenetwerk? Dit kunt u nalezen in onze folder ‘Aandacht voor levensvragen’

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder