Praten over… levensvragen

Wilt u met anderen praten over levensvragen? Meld u dan aan voor de PCOB-netwerkgroep Praten over … levensvragen. De leden van deze netwerkgroep komen soms bijeen om te praten, maar ze hebben meestal digitaal contact met elkaar en het verenigingsbureau over alles wat te maken heeft met het onderwerp levensvragen. Ze doen kennis op en wisselen informatie uit. Bij bijeenkomsten is soms een medewerker van de PCOB of een spreker aanwezig die een inleiding verzorgt. De netwerkgroep staat open voor leden en niet-leden.

Aanmelden voor de Netwerkgroep Levensvragen? Vul hier het formulier in.

Netwerkgroep Levensvragen: bijeenkomsten in uw omgeving

Wilt u in uw eigen plaats of regio graag eens met anderen praten over het onderwerp levensvragen? Dat kan. De PCOB telt circa 316 afdelingen. Zij vormen de ruggengraat van de vereniging. De meeste van deze afdelingen houden regelmatig bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Alle PCOB-leden die bij een afdeling zijn aangesloten, ontvangen daarvoor automatisch een uitnodiging. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Ook over het onderwerp ‘Levensvragen’ vinden regelmatig bijeenkomsten plaats.

Gespreksgroep beginnen in eigen afdeling

Wilt u in uw eigen afdeling een bijeenkomst houden? Of wilt u een lokale gespreksgroep ‘Praten over… levensvragen’ beginnen? De PCOB ondersteunt bestuursleden van afdelingen met een draaiboek, voorbeeldbijeenkomsten, gespreksvragen, stellingen, casussen, uitspraken en informatie over samenwerking. Download deze materialen hier:

Hulpmiddelen bij gesprek over levenseinde

Het gesprek over levenseinde is beginnen is niet eenvoudig. Soms heeft u even een steuntje in de rug nodig. We zetten 16 handige hulpmiddelen om u te helpen het waardevolle gesprek over levenseinde aan te gaan op een rij. Van films tot praatstenen en van checklist tot wensboekje.
Bekijk de hulpmiddelen

Netwerkdag Praten over levenseinde

Op donderdagmiddag 21 april 2016 werd in Nijkerk een bijzondere netwerkdag gehouden met als thema ‘Praten over levenseinde’. Theatergroep BINT gaf een bijzondere en integere voorstelling om mensen aan het denken te zetten en vooral het gesprek over het levens­einde op gang te laten komen.
Lees hier het verslag van de netwerkdag op 21 april

Visie van de PCOB

De PCOB is van mening dat menselijke waardigheid, goede zorg en beschermwaardigheid van het leven, leidend moeten zijn bij besluitvorming over het levenseinde en niet alleen het beginsel van zelfbeschikkingsrecht, zoals in het recente Regeerakkoord staat. Aanpassing van wet- en regelgeving moet niet gericht zijn op het vrijwillig levenseinde, maar veel meer op het vergroten en verruimen van de (medische) zorg die gericht is op een waardig levenseinde. We pleiten er dan ook voor aanpassing van wetgeving, waarbij palliatieve zorg (zoals hospicezorg) wordt ondergebracht in de basisverzekering.

Coalitie van Betekenis

De PCOB ondersteunt leden om tijdig het gesprek aan te gaan met naasten en wensen kenbaar te maken aan onder anderen de behandelend artsen. Om dit te bereiken heeft de PCOB het initiatief genomen tot de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

Bijeenkomsten rond levensvragen

Meer weten over bijeenkomsten in uw eigen regio rond levensvragen? Neem contact op met de secretaris van uw afdeling.

Nieuws

Zilveren Pact geeft senioren de aandacht die ze verdienen

Nagenoeg 20.000 burgers, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, omroepen en bekende Nederlanders ondertekenden in de afgelopen weken het manifest Waardig Ouder Worden. Dinsdag 21 februari neemt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het manif [..]

Lees verder

Goede gesprekken en ruimte voor ieders mening op themadag levenseinde

Hoe maakt u de dood bespreekbaar? Wat zijn uw wensen rond het levenseinde en hoe gaat u hierover in gesprek met uw naasten of met zorgverleners? Rond dit lastige onderwerp kwamen tientallen ouderen dinsdag 14 februari in Nijkerk bijeen op de KBO-PCOB-themadag Levenseinde. De dag bracht herke [..]

Lees verder