Vóór de laatste levensfase

Wie zorgt er voor mij als het eind van het leven nabij is? Kies ik voor wel of niet reanimeren of (door)behandelen? Hoe zit het met de wilsverklaring? En met euthanasie en vrijwillig levenseinde? Wat is een levenstestament? Bij regie over het eigen leven hoort ook het nadenken en spreken over een zinvolle laatste levensfase. De PCOB biedt leden op diverse manieren ondersteuning om in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

Levenseinde is onderwerp van gesprek

Uit onderzoek in het PCOB-panel (2015) blijkt dat de overgrote meerderheid (94%) van de leden van de PCOB weleens nadenkt over zijn levenseinde. Dit heeft vooral te maken met het ‘ouder worden’. Ook een sterfgeval in de naaste omgeving is veelal een aanleiding. Liefst 78 procent van de PCOB-leden praat ook veel over het levenseinde; voornamelijk met partner en kinderen. Er wordt gesproken over zowel het eigen levenseinde als over dat van de ander. Een kwart van de PCOB-leden gebruikt hierbij een hulpmiddel zoals de Bijbel en relevante artikelen. Belangrijke gesprekspunten zijn het behoud van de helderheid van geest en het behoud van zelfstandigheid. Mensen willen de regie in eigen hand kunnen houden. PCOB-leden die (nog) niet over het levenseinde praten, geven vooral aan dat zij zich er nog niet mee bezighouden en dit een confronterend onderwerp vinden.

Meer over het onderwerp levenseinde

De PCOB faciliteert haar leden om samen met elkaar in gesprek te gaan over het thema levensvragen. Lees meer over:

Netwerkgroep Praten over levensvragen

Wilt u op landelijk niveau met andere PCOB-leden meepraten over levensvragen? Meld u dan aan voor de PCOB-netwerkgroep Praten over levensvragen.

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder