Ouderen en leefstijlen

De PCOB vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele ouderen (LHBT-ouderen). Ook binnen de vereniging zoekt de PCOB naar manieren om het onderwerp ter sprake te brengen. We brengen mensen bij elkaar en doen mee aan initiatieven die aansluiten bij onze visie.

Leefstijl en eenzaamheid

Homo-ouderen en lesbische ouderen voelen zich vaak eenzaam. Veel ouderen durven niet uit te komen voor hun geaardheid. Daardoor lopen zij, meer dan andere ouderen, het risico in een sociaal isolement terecht te komen. En als zij moeilijker ter been zijn, wordt het nog moeilijker om gelijkgestemde ouderen te ontmoeten. Lees meer over eenzaamheid onder ouderen.

Bijdrage aan boek ‘Stormachtig Stil’

In 2013 heeft de PCOB een bijdrage geleverd aan het boek ‘Stormachtig Stil’ van Eveline van de Putte. Hierin staan interviews met 27 roze ouderen; mensen met verschillende religieuze achtergronden die op latere leeftijd liefdegevoelens hebben voor mensen van hetzelfde geslacht.

Netwerkgroep Levensvragen

Praten over je laatste levensfase. Dat doe je niet dagelijks. De PCOB faciliteert haar leden om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder