Levensvragen

thema: levensvragen

Ieder mens heeft vragen naar de zin van het bestaan. Als je ouder wordt of ernstig ziek bent, komen deze levensvragen vaker naar de oppervlakte. Levensvragen zijn belangrijke vragen waarmee ieder mens te maken krijgt. Het zijn bijvoorbeeld vragen over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst en zingeving. Ieder mens vult zijn leven op eigen wijze in, mede ingekleurd door levensvisie of -overtuiging.

Nadenken over belangrijke levensvragen

De wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak complexer of lastiger te geven. De PCOB faciliteert en stimuleert met succes het gesprek over levensvragen. Dit schept helderheid en geeft richting. En het draagt bij aan het (her)vinden van de eigen én van de gezamenlijke kracht. Om vanuit die kracht duidelijke eigen keuzes te maken, ongeacht iemands leeftijd of gezondheidstoestand.

Lees meer over levensvragen:

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Nieuws

Tweede Kamerverkiezingen: de slag om de ouderen

De campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn in volle hevigheid losgebarsten. Politieke partijen doen er alles aan om senioren als grootste kiezersgroep voor zich te winnen. Logisch, want meer dan de helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar. Maar op wie mo [..]

Lees verder

Staatssecretaris Van Rijn omarmt Zilveren Pact

Staatssecretaris Martin van Rijn omarmt het Zilveren Pact dat de initiatiefnemers, ChristenUnie, Omroep MAX en KBO-PCOB gisteren aan hem overhandigden. Het Zilveren Pact komt voort uit het manifest Waardig ouder worden. Het manifest heeft als doel dat een volgend kabinet zich serieus inzet v [..]

Lees verder