Levensvragen

thema: levensvragen

Ieder mens heeft vragen naar de zin van het bestaan. Als je ouder wordt of ernstig ziek bent, komen deze levensvragen vaker naar de oppervlakte. Levensvragen zijn belangrijke vragen waarmee ieder mens te maken krijgt. Het zijn bijvoorbeeld vragen over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst en zingeving. Ieder mens vult zijn leven op eigen wijze in, mede ingekleurd door levensvisie of -overtuiging.

Nadenken over belangrijke levensvragen

De wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak complexer of lastiger te geven. De PCOB faciliteert en stimuleert met succes het gesprek over levensvragen. Dit schept helderheid en geeft richting. En het draagt bij aan het (her)vinden van de eigen én van de gezamenlijke kracht. Om vanuit die kracht duidelijke eigen keuzes te maken, ongeacht iemands leeftijd of gezondheidstoestand.

Lees meer over levensvragen:

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Nieuws

Geestelijke verzorging moet gewoon vergoed worden

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in het artikel Geestelijke begeleiding van stervende komt vaak te laat  (Trouw, 12 juli) dat de ‘spirituele dimensie van de zorg in het gedrang komt’. In de thuissituatie wordt de ondersteuning door een geestelijk verzorger maar ten del [..]

Lees verder

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder