Levensvragen

thema: levensvragen

Ieder mens heeft vragen naar de zin van het bestaan. Als je ouder wordt of ernstig ziek bent, komen deze levensvragen vaker naar de oppervlakte. Levensvragen zijn belangrijke vragen waarmee ieder mens te maken krijgt. Het zijn bijvoorbeeld vragen over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst en zingeving. Ieder mens vult zijn leven op eigen wijze in, mede ingekleurd door levensvisie of -overtuiging.

Nadenken over belangrijke levensvragen

De wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak complexer of lastiger te geven. De PCOB faciliteert en stimuleert met succes het gesprek over levensvragen. Dit schept helderheid en geeft richting. En het draagt bij aan het (her)vinden van de eigen én van de gezamenlijke kracht. Om vanuit die kracht duidelijke eigen keuzes te maken, ongeacht iemands leeftijd of gezondheidstoestand.

Lees meer over levensvragen:

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Nieuws

Samen sterker: doet u mee in de netwerken van KBO-PCOB?

KBO-PCOB is een organisatie voor en door senioren. Om de belangen van senioren goed te behartigen is uw stem van belang. Wij zijn op zoek naar senioren die graag mee willen denken over onze speerpunten: koopkracht, digitalisering, zingeving, zorg-welzijn-wonen en veiligheid [..]

Lees verder

Brede dialoog over voltooid leven is beter dan snelle wetgeving

KBO-PCOB is ernstig bezorgd dat ouderen die verlangen naar de dood, ouderen in het algemeen en de samenleving niet gediend zijn met snelle wetgeving omtrent voltooid leven. In een brief vraagt de grootste seniorenorganisatie daarom alle Kamerleden om in de Tweede Kamer en in de formatiegesp [..]

Lees verder