Project 50+ Werkt!

Van 2011 tot 2013 voerde de POCB het project ‘50+ Werkt!’ uit, in samenwerking met de ouderenorganisaties Unie KBO en NOOM. Het doel: meer 50-plussers aan het werk. Werkzoekenden kregen nuttige informatie en kwam in contact met andere ouderen die graag willen werken in de netwerkgroep van de PCOB.

Ouderen en werk: drie aspecten

Het project ‘50+ Werkt!’ richtte zich op drie aspecten: het positief beïnvloeden van de beeldvorming over oudere werknemers, het wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt (en in regelgeving), het in kaart brengen van methodieken en het bevorderen van maatregelen door zowel 50-plussers als het bedrijfsleven en de overheid. In het project waren vrijwilligers (50-plussers) betrokken die optraden als ambassadeurs. Zij hielden gesprekken met andere 50-plussers en bezochten netwerkbijeenkomsten van het UWV en van werkgeversorganisaties.

LinkedIn-groep voor werkzoekende 50-plussers

Er is nog steeds een LinkedIn-groep actief. Bovendien zijn diverse methodieken ontwikkeld die werkzoekende 50-plussers helpt om werk te vinden in de huidige arbeidsmarkt. Waar vind je vacatures? Hoe kun je solliciteren met behulp van sociale media? Hoe presenteer je je bij werkgevers? hoe benut je netwerken? Een deel van deze vrijwilligers is na afloop van het project ook actief geworden in de netwerkgroep financiën van de PCOB.

Symposium en expertmeeting

In januari 2014 was er als resultaat van de projecten ‘50 Werkt!’ en ‘Maak werk van uzelf’ een symposium over arbeidsparticipatie van vijftigplussers. In mei 2014 was er een Expertmeeting vanuit beide projecten waarbij de ouderenorganisaties aanbevelingen deden aan overheid, samenleving en werkgevers om de arbeidsparticipatie van 50-plussers te vergroten.

Nieuws

Verborgen werkloosheid onder 55-plussers blijft

De werkloosheid is gedaald het afgelopen jaar. Dat meldt het UWV donderdag 15 juni. De cijfers omtrent de ouderenwerkloosheid blijven vooralsnog achter bij de landelijke dalende trend. Minder 55-plussers krijgen een WW-uitkering ten opzichte van vorig jaar, maar de daling is marginaal vergel [..]

Lees verder

KBO-PCOB accepteert geen ‘pech-generatie’ werklozen

De werkloosheid daalt in Nederland, maar niet bij ouderen. 55-plussers die hun baan kwijtraakten tijdens de crisis, zijn veelal niet aan het werk gekomen. De Volkskrant spreekt zelfs over een ‘pechgeneratie’. KBO-PCOB accepteert dit niet, en komt met voorstellen. Het CBS pres [..]

Lees verder