Werk voor senioren en ouderen

Werk voor senioren

Werken geeft voldoening. Door deel te nemen aan de arbeidsmarkt doet u sociale contacten op, voorziet u in een eigen inkomen en bouwt u op langere termijn een pensioen op. De hoge werkloosheid onder 50-plussers is een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van 50-plussers rondom werk.

Solliciteren als 50-plusser

Moet u als 50-plusser op zoek naar een baan? Dan kan dat best wat vragen opleveren.
> Lees meer over solliciteren als 50-plusser

Bestrijden van 50+-werkloosheid

De werkloosheid onder 50-plussers stijgt. Een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden, zoals: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van ouderen rondom werk. We bestrijden leeftijdsdiscriminatie en vinden het belangrijk dat werkgevers een positief beeld hebben van oudere werknemers. Dat is ook noodzakelijk. Want de samenleving vergrijst en de AOW-leeftijd gaat omhoog.

Aan het werk: twee projecten

Uit onderzoeken en ervaringen van werkzoekende 50-plussers zelf blijkt dat het anders moet, als we de arbeidsparticipatie van 50-plussers willen verbeteren. Daarom deed de PCOB in 2014 een aantal aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers. Samen met Unie KBO en NOOM publiceerden we het manifest met aanbevelingen tijdens een Expertmeeting voor werknemersorganisaties, werkgevers, uitvoeringsorganisaties en 50-plussers zelf. In het manifest ‘Maak werk van 50-plussers!’ vindt u meer informatie over de projecten, onze visie en vanaf pagina 27 de aanbevelingen van de ouderenorganisaties. U kunt het manifest digitaal lezen, maar ook een fysiek exemplaar aanvragen via secretariaat@pcob.nl.

Daarnaast ontwikkelden we in 2009 het manifest ‘Brug naar de Toekomst’ over het verhogen van de pensioenleeftijd en gelijktijdig het verhogen van de arbeidsparticipatie van 50/55-plussers. In het manifest stelt de PCOB dat zij (mede) verantwoordelijkheid wil nemen voor het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering rondom het (door) werken van mensen van 55 jaar en ouder. Daarmee werd het initiatief genomen tot de arbeidsparticipatieprojecten ‘50+ Werkt!’ en ‘Maak werk van uzelf!’ genomen.

Netwerkgroep Sociaal-economische zaken

Wilt u graag meedenken en meepraten over onderwerpen die te maken hebben met arbeid en ouderen? Dat kan in de netwerkgroep Sociaal-economische Zaken van de PCOB.

Nieuws

KBO-PCOB steunt oproep armoedecoalitie: ‘Laat iedereen meedoen’

De gemeente Utrecht heeft het NIBUD onderzoek laten doen naar de financiële positie van mensen met lage inkomens. Het blijkt dat een grote groep mensen dagelijks in de overlevingsstand staat. De Utrechtse situatie is exemplarisch voor andere steden, zegt KBO-PCOB. Daarom schaart KBO-PCOB zi [..]

Lees verder