Werk voor senioren en ouderen

Werk voor senioren

Werken geeft voldoening. Door deel te nemen aan de arbeidsmarkt doet u sociale contacten op, voorziet u in een eigen inkomen en bouwt u op langere termijn een pensioen op. De hoge werkloosheid onder 50-plussers is een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van 50-plussers rondom werk.

Solliciteren als 50-plusser

Moet u als 50-plusser op zoek naar een baan? Dan kan dat best wat vragen opleveren.
> Lees meer over solliciteren als 50-plusser

Bestrijden van 50+-werkloosheid

De werkloosheid onder 50-plussers stijgt. Een gemis voor de samenleving, vindt de PCOB. Want 50-plussers hebben de maatschappij veel te bieden, zoals: levenservaring, natuurlijk gezag, een hoog arbeidsethos, loyaliteit en inzetbaarheid. Veel talent en menselijk kapitaal blijven onbenut als ouderen thuis komen te zitten. Daarom zet de PCOB zich in voor de belangen van ouderen rondom werk. We bestrijden leeftijdsdiscriminatie en vinden het belangrijk dat werkgevers een positief beeld hebben van oudere werknemers. Dat is ook noodzakelijk. Want de samenleving vergrijst en de AOW-leeftijd gaat omhoog.

Aan het werk: twee projecten

Uit onderzoeken en ervaringen van werkzoekende 50-plussers zelf blijkt dat het anders moet, als we de arbeidsparticipatie van 50-plussers willen verbeteren. Daarom deed de PCOB in 2014 een aantal aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers. Samen met Unie KBO en NOOM publiceerden we het manifest ‘Maak werk van 50-plussers!’, met aanbevelingen tijdens een Expertmeeting voor werknemersorganisaties, werkgevers, uitvoeringsorganisaties en 50-plussers zelf.

Daarnaast ontwikkelden we in 2009 het manifest ‘Brug naar de Toekomst’ over het verhogen van de pensioenleeftijd en gelijktijdig het verhogen van de arbeidsparticipatie van 50/55-plussers. In het manifest stelt de PCOB dat zij (mede) verantwoordelijkheid wil nemen voor het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering rondom het (door) werken van mensen van 55 jaar en ouder. Daarmee werd het initiatief genomen tot de arbeidsparticipatieprojecten ‘50+ Werkt!’ en ‘Maak werk van uzelf!’ genomen.

Netwerkgroep Sociaal-economische zaken

Wilt u graag meedenken en meepraten over onderwerpen die te maken hebben met arbeid en ouderen? Dat kan in de netwerkgroep Sociaal-economische Zaken van de PCOB.

Nieuws

Verborgen werkloosheid onder 55-plussers blijft

De werkloosheid is gedaald het afgelopen jaar. Dat meldt het UWV donderdag 15 juni. De cijfers omtrent de ouderenwerkloosheid blijven vooralsnog achter bij de landelijke dalende trend. Minder 55-plussers krijgen een WW-uitkering ten opzichte van vorig jaar, maar de daling is marginaal vergel [..]

Lees verder

KBO-PCOB accepteert geen ‘pech-generatie’ werklozen

De werkloosheid daalt in Nederland, maar niet bij ouderen. 55-plussers die hun baan kwijtraakten tijdens de crisis, zijn veelal niet aan het werk gekomen. De Volkskrant spreekt zelfs over een ‘pechgeneratie’. KBO-PCOB accepteert dit niet, en komt met voorstellen. Het CBS pres [..]

Lees verder