Het pensioenstelsel in Nederland

De hoogte van uw pensioen hangt af van tal van factoren. Hieronder een uitleg van het pensioenstelsel zoals dat in Nederland geldt. Ons pensioenstelsel is gebaseerd op drie pijlers:

De Algemene Ouderdomswet (AOW)

Iedereen die woont en werkt bouwt automatisch AOW op. Vroeger kreeg je AOW zodra je 65 was geworden, maar de AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Het kabinet-Rutte wil de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. De PCOB volgt ook deze ontwikkelingen op de voet. En we zetten ons ervoor in dat ouderen er niet op achteruit gaan.

Pensioenopbouw bij de werkgever

Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. Meestal betalen werkgevers 2/3 deel van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen te kunnen uitbetalen. Wij maken ons hard voor een gezond, rechtvaardig en transparant pensioenstelsel. Een stelsel dat een welvaartsvast pensioen oplevert en dat jongere generaties verzekert van een gezonde pensioenopbouw. Met uitkeringen die worden aangepast op basis van de loonindex.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of om eerder met pensioen te gaan. En dan is er nog een vierde pijler: uw spaarbankboekje.

Meer lezen

Uitleg over pensioenstelsel

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een filmpje geplaatst met uitleg over het pensioenstelsel. U kunt het filmpje onderstaand bekijken.

Netwerkgroep Pensioen

Wilt u uw steentje bijdragen aan een goedwerkend pensioenfonds? Dat kan in de netwerkgroep Pensioen van de PCOB.

Nieuws

KBO-PCOB pensioenbijeenkomst in beeld

Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter ons liggen kan er geformeerd worden. Een belangrijk punt in de formatie zal de vorming van een nieuw pensioenstelsel zijn. Wordt er gekozen voor een nieuw solidair en collectief pensioenstelsel of komt er een stelsel dat bestaat uit individuele pensioenp [..]

Lees verder

Solidariteit tussen jong en oud centraal tijdens pensioenbijeenkomst

Zo'n 150 KBO- en PCOB-leden waren donderdag 9 maart in Nijverdal bijeen tijdens de pensioenbijeenkomst van KBO-PCOB en het CDA. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) hield een informatieve inleiding over onder meer de geschiedenis van de pensioenleeftijd, de doelen van het pensioenstelsel en de invl [..]

Lees verder