Pensioen

Pensioen

Veel ouderen maken zich zorgen om de hoogte van uw pensioen. Dat kunnen wij ons best voorstellen. Want dit onderwerp haalt vrijwel wekelijks het nieuws. Regelmatig worden voorstellen gedaan voor wijziging van het pensioenstelsel. Zelf heeft u daar maar weinig invloed op. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De PCOB komt op voor de belangen van alle senioren in Nederland.

Uw pensioen heeft onze aandacht

De PCOB vindt het belangrijk dat u waardig ouder kunt worden en dat u kwaliteit van bestaan heeft. De PCOB werkt voor dit thema samen met de ouderenorganisaties Unie KBO, NVOG en NOOM. Samen komen we op voor de kwaliteit van bestaan van mensen in de derde en vierde levensfase, opdat zij zinvol en waardig leven. De samenwerkende ouderenorganisaties komen op voor alle ouderen in Nederland.

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlands pensioenstelsel is opgebouwd uit drie pijlers: de algemene Ouderdomswet (AOW), de pensioenopbouw bij de werkgever en individuele aanvullende pensioenvoorzieningen.
> Lees meer over het Nederlandse pensioenstelsel

Koopkracht voor ouderen

Allerlei overheidsmaatregelen kunnen van invloed zijn op uw koopkracht. Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet en ondernemen zo nodig actie.
> Lees meer over koopkracht

Netwerkgroep Pensioen

Wilt u uw steentje bijdragen aan een goedwerkend pensioenfonds? Dat kan in de netwerkgroep Pensioen van de PCOB.

Nieuws

KBO-PCOB pensioenbijeenkomst in beeld

Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter ons liggen kan er geformeerd worden. Een belangrijk punt in de formatie zal de vorming van een nieuw pensioenstelsel zijn. Wordt er gekozen voor een nieuw solidair en collectief pensioenstelsel of komt er een stelsel dat bestaat uit individuele pensioenp [..]

Lees verder

Solidariteit tussen jong en oud centraal tijdens pensioenbijeenkomst

Zo'n 150 KBO- en PCOB-leden waren donderdag 9 maart in Nijverdal bijeen tijdens de pensioenbijeenkomst van KBO-PCOB en het CDA. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) hield een informatieve inleiding over onder meer de geschiedenis van de pensioenleeftijd, de doelen van het pensioenstelsel en de invl [..]

Lees verder