Koopkracht van ouderen

Maakt u zich zorgen om uw inkomen? Merkt u dat u minder geld heeft te besteden? Vindt u dat de politiek te weinig oog heeft voor u als oudere? De PCOB komt op voor de koopkracht van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor leden van onze vereniging.

Visie PCOB: welvaart en welzijn voor iedereen

De PCOB bepleit welvaart en welzijn voor jong en oud. Ouderen met een gering of minimum inkomen verdienen een betere bescherming en moeten positief worden gecorrigeerd voor de koopkrachteffecten. Vooral senioren die te maken hebben met meerdere negatieve ontwikkelingen (‘stapeleffect’) moeten op een volwaardige manier kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Bijeenkomsten, projecten en campagnes

Overal in het land vinden PCOB-bijeenkomsten plaats voor ouderen. We ondersteunen u met informatie en advies over alles wat te maken heeft met inkomen en koopkracht. We vragen met projecten en campagnes aandacht voor de positie van ouderen in Nederland. En we zitten aan tafel bij politici, zorgverzekeraars en andere invloedrijke partijen. Met ons lobbywerk oefenen we invloed uit op overheidsbeleid.

Netwerkgroep Sociaal-economische zaken

Wilt u graag meepraten over inkomen & koopkracht voor ouderen? Dat kan in de netwerkgroep Sociaal-economische Zaken van de PCOB.

Nieuws

KBO-PCOB pensioenbijeenkomst in beeld

Nu de Tweede Kamerverkiezingen achter ons liggen kan er geformeerd worden. Een belangrijk punt in de formatie zal de vorming van een nieuw pensioenstelsel zijn. Wordt er gekozen voor een nieuw solidair en collectief pensioenstelsel of komt er een stelsel dat bestaat uit individuele pensioenp [..]

Lees verder

Solidariteit tussen jong en oud centraal tijdens pensioenbijeenkomst

Zo'n 150 KBO- en PCOB-leden waren donderdag 9 maart in Nijverdal bijeen tijdens de pensioenbijeenkomst van KBO-PCOB en het CDA. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) hield een informatieve inleiding over onder meer de geschiedenis van de pensioenleeftijd, de doelen van het pensioenstelsel en de invl [..]

Lees verder