Goed om te weten bij uw belastingaangifte

De belastingaangifte invullen kan complex en tijdrovend zijn. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen. De PCOB helpt u graag met tips en advies.

Aangifte doen in 7 stappen
1. Zorg dat u voor 1 mei 2017 uw aangifte inkomstenbelasting over 2016 doet.
2. Gebruik de vooraf ingevulde aangifte, waarin de Belastingdienst een groot aantal gegevens al heeft vermeld. U hoeft deze alleen nog te controleren en aan te vullen.
3. Geef aftrekposten zelf op. De belangrijkste aftrekposten zijn:
• Giften
• Uitgaven voor specifieke zorgkosten (ziektekosten). Let op: niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Bekijk dit overzicht van de Belastingdienst. Lees meer informatie over aftrek van kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.
• Rente over de (hypothecaire) lening en de financieringskosten
• Alimentatie
4. Vergeet niet bij het opvoeren van aftrekposten bewijsstukken bij de kopie van de aangifte te bewaren. De Belastingdienst kan ter controle deze stukken in willen zien.
5. Neem de tijd voor het invullen van uw belastingaangifte, want het kan ook geld opleveren. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde kosten in mindering mag brengen op het belastbaar inkomen.
6. Vraag voor 1 mei 2017 uitstel aan als het niet lukt om voor die datum aangifte te doen. Dit kan digitaal, telefonisch of schriftelijk. Particulieren kunnen uitstel krijgen tot 1 september 2017. Als u uitstel hebt gekregen, heeft u ook automatisch uitstel voor het aanvragen van toeslagen.
7. Digitaal belastingaangifte doen? Ga naar www.digid.nl/aanvragen en volg de instructies om een DigiD aan te vragen en houd uw Burgerservicenummer bij de hand (dat staat op uw paspoort of rijbewijs). Uw DigiD heeft u nodig om belastingaangifte te doen.

Gegevens bij de hand
Houd bij het doen van aangifte de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2016;
  • De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2016 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2016;
  • Uw jaaropgaven 2016 van de bank;
  • Bewijsstukken van giften;
  • Beschikking van zorg- en/of huurtoeslag of bankafschrift waarop deze bedragen staan vermeld;
  • Facturen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte (voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering);
  • Voor de invuller: de machtigingsbrief, verstrekt door de Belastingdienst.

De belastinginvuller kan in 2017 vanaf maart uw aangifte indienen, omdat de vooringevulde gegevens niet eerder beschikbaar zijn. Houd u hier rekening mee bij het maken van een invulafspraak. (bron: Nestor)

Laat u helpen
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? Maak dan gebruik van de Belastingservice. Een Huba-vrijwilliger (Hulp bij Belastingaangifte) helpt u bij uw aangifte en komt desgewenst bij u thuis. De Belastingservice is toegankelijk voor PCOB-leden en voor leden van Unie KBO en ANBO.

> Lees meer over de Belastingservice

Mevrouw Sikkens in Stadskanaal maakt al jaren gebruik van de Belastingservice. ‘Het voelt goed en vertrouwd’, zegt zij.

> Lees het het verhaal van mevrouw Sikkens

Vijf vragen en antwoorden over Dag blauwe envelop
1. Dag blauwe envelop, hoezo?

‘De Belastingdienst gaat alle post digitaal versturen, daarmee verdwijnt de ‘blauwe envelop. Dat gebeurt zonder overgangsperiode en vangnet voor mensen die niet met pc’s kunnen omgaan. Voortaan zijn berichten van de Belastingdienst te lezen in een online berichtenbox op Mijnoverheid.nl.’

2. Heeft dit gevolgen voor ouderen?
‘De PCOB staat achter digitalisering. De meeste ouderen maken gebruik van technologie en kunnen de ontwikkelingen volgen. Wel vragen we aandacht voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van internet of een computer omdat zij kennis missen, of er financieel of door een chronische ziekte of beperking niet toe in staat zijn.’

3. Hoe kunnen deze mensen geholpen worden?
‘De PCOB bepleit dat ruim tijd genomen wordt om aan de verandering te wennen. Voor wie digitaal niet vaardig is, moet een vangnet, een contactmogelijkheid via post of telefoon, beschikbaar blijven. Samen met Unie KBO en ANBO lanceerde PCOB daarom in november 2015 het Meldpunt Dag blauwe envelop. Via dit meldpunt kunnen senioren laten weten hoe ze denken over deze vorm van digitalisering. Met deze meldingen onder de arm gaan we in gesprek met de Belastingdienst.’

4. Blijft de blauwe envelop nu toch bestaan?
‘Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën deed, mede door alle reacties, eind november een toezegging: wie geen computer of internet heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft om te helpen, kan toch nog een papieren brief in een echte blauwe envelop van de Belastingdienst krijgen. Een paar weken later meldde hij dat ook voor de definitieve beschikking van toeslagen de
papieren blauwe envelop blijft.’

5. Goed nieuws dus?
‘Dit is zeker een mooi lobbysucces van de PCOB en collega-ouderenorganisaties. Wij zijn blij dat onze zorg wordt weggenomen. Onze boodschap aan de staatssecretaris: gebruik de extra tijd die er nu is voor het creëren van een goed vangnet.’