Financiën: rechtvaardige koopkracht en eerlijk pensioen

thema financiën

Hoe zit het met mijn AOW en mijn pensioen? Heb ik straks nog wel genoeg geld om te besteden? Heel veel senioren en ouderen in Nederland stellen zichzelf deze vragen.

Speerpunt koopkracht

Koopkracht is een van de vijf speerpunten van KBO-PCOB. KBO-PCOB vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor.

KBO-PCOB staat voor een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk, solidair en betaalbaar is voor jong en oud.

We willen dat zorg- en woonkosten voor iedereen te dragen zijn. Stapeling van kosten willen we daarom zoveel mogelijk voorkomen.

We worden gemiddeld ouder en werken langer. De arbeidsmarkt is daar nog niet op ingericht. KBO-PCOB strijdt voor een stevige positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt: voldoende werk, scholing en inkomen.

Ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. We stellen alles in het werk om armoede bij senioren te voorkomen. Eerste voorwaarde daarbij is dat de AOW welvaartsvast blijft. We zijn daarnaast scherp op belastingen, compensaties en toeslagen: bereiken degenen die het nodig hebben? Het agenderen en oplossen van financiële kwetsbaarheid van groepen ouderen heeft onze hoogste prioriteit.

Dossiers bij het speerpunt Koopkracht:

Nog geen lid?

De PCOB zet zich in voor inkomen, pensioen en koopkracht. Wilt u op de hoogte blijven en bent u nog geen lid van de PCOB? Geen probleem. U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een lidmaatschap. Dit kan ook telefonisch: 030 – 3 400 600.

Nieuws

Houd ouderen bij de les, met óf zonder computer

'Het doet directeur Manon Vanderkaa goed dat steeds meer senioren hun weg op het internet vinden. Toch blijft er nog een grote groep die de digitalisering niet ten volle weet te benutten.' Zo meldde het Algemeen Dagblad (AD) op 17 juni. Al [..]

Lees verder

Verborgen werkloosheid onder 55-plussers blijft

De werkloosheid is gedaald het afgelopen jaar. Dat meldt het UWV donderdag 15 juni. De cijfers omtrent de ouderenwerkloosheid blijven vooralsnog achter bij de landelijke dalende trend. Minder 55-plussers krijgen een WW-uitkering ten opzichte van vorig jaar, maar de daling is marginaal vergel [..]

Lees verder