Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging lijkt op touw trekken. Soms trek je aan het langste en soms aan het kortste eind. Als je met meerdere partijen in gezamenlijkheid de strategie uitzet en samen de goede richting op trekt, trek je vaker aan het langste eind. Dat is de kracht van samenwerking. Samen ben je sterker en bereik je meer. Met samenwerken kunnen we de belangen van de mensen waarvoor we feitelijk werken, u, effectief behartigen.

Opkomen voor de belangen van ouderen

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor onze eigen leden. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. In gesprekken met de politiek laten we de stem van de ouderen nadrukkelijk doorklinken. Dat is niet altijd meteen zichtbaar voor u als lid. Maar dat is het wél op termijn. Want met ons lobbywerk voeren we daadwerkelijk invloed uit op wet- en regelgeving. We behartigen uw belangen op landelijk niveau in Den Haag én in uw eigen stad of dorp.

Landelijke belangenbehartiging huis

Opkomen voor de (algemene) belangen van ouderen doet de PCOB op landelijk niveau voor een belangrijk deel samen met KBO. KBO-PCOB spant zich in voor de belangen van ouderen op het gebied van Zorg & Wonen, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering en Zingeving.

Lokale belangenbehartiging

Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Dat is niet per se een slechte ontwikkeling. Zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten zijn in staat om meer maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor PCOB-afdelingen om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten en op te komen voor de belangen van ouderen in de regio. KBO-PCOB biedt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 ideeën om invloed uit te oefenen op lokale politieke partijen.

Bekijk hoe u seniorvriendelijk beleid onder de aandacht brengt bij uw gemeente

Speerpunten

Hieronder vind u de speerpunten waarvoor KBO-PCOB zich sterk maakt. Klik op een speerpunt voor meer informatie.