Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Zuidlaren

Belastingservice KBO-PCOB

Al jaren kunnen leden van KBO en PCOB gebruikmaken van de Belastingservice. In het voorjaar heeft een grondige evaluatie van de Belastingservice plaatsgevonden. Op grond van deze evaluatie is een voorstel voor de Belastingservice voor het komende jaar ontwikkeld. De Ledenraad heeft op 10 oktober een [..]

Lees verder

Begroting KBO-PCOB 2018

De Ledenraad heeft ook de begroting 2018 goedgekeurd. In 2017 is het integratieproces in gang gezet; de effecten daarvan vinden hun weerslag in de begrote lasten voor 2018. Richtsnoer voor de begroting was dat de contributiebedragen voor 2018 ongewijzigd zouden blijven. Het begrotingsjaar 2018 zal o [..]

Lees verder

Jaarplan KBO-PCOB 2018

De Ledenraad heeft het jaarplan 2018 goedgekeurd. Dit jaarplan is een uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan KBO-PCOB 2017-2019, dat de ledenraad eind 2016 goedkeurde. Het jaarplan beschrijft de inzet van het verenigingsbureau gericht op het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit dit plan. De [..]

Lees verder

Afscheid de heer G. Hebels

Na 18 jaar een bestuursfunctie het hebben bekleed is de heer Hebels nu teruggetreden uit het bestuur van de afdeling. Hij blijft nog wel voor de afdeling de maandelijks Nieufsbrief verzorgen  en ook is hij nog de contactpersoon voor de bezorgers van het KBO-PCOB ledenblad. De heer Hebels hee [..]

Lees verder

Waarom lid worden

Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, [..]

Lees verder

Actie KBO _ PCOB naar politieke partijen gemeente Tynaarlo

Op 21 maart 2018 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het bestuur van de Katholieke Ouderenbond te Zuidlaren en de besturen van de PCOB afdelingen te Eelde en Zuidlaren schreven op 20 juni 2017 alle politieke partijen in de gemeente Tynaarlo aan. Wij vroegen hen in hun verkiezingsp [..]

Lees verder

Wat kunt U doen!

U kunt beginnen met een kijkje te nemen op een activiteitenmiddag. We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar, behoudens mei, juni, juli [..]

Lees verder

WONEN, WELZIJN EN ZORG

Cliëntenrechten De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 oktober ingestemd met de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deze wet creëert randvoorwaarden voor een goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens. In aanloop naar de behandeling van de wet stuurde KBO-PCOB [..]

Lees verder

Keuring rijbewijs.

Keuring rijbewijs ouderen. Als u 75 jaar wordt (bent), dan moet u medisch gekeurd worden om een verlenging van uw rijbewijs te krijgen en daarna moet dit elke 5 jaar weer gebeuren. De formulieren die ingevuld moeten worden kunt u aanvragen op het gemeentehuis. De medische keur [..]

Lees verder

Computerhulp voor vrijwilligers

Bent u niet zo goed met de computer als dat u had willen zijn? Kunt u wel wat extra uitleg gebruiken? Wilt u meer weten over Excel, etiketten maken, mailingen, internet, documenten beheren of documenten samenvoegen? Loopt u in uw vrijwilligerswerk tegen pc problemen aan? Dan heeft steunpu [..]

Lees verder

Wie zijn wij.

PCOB afdeling Zuidlaren is op 17 november 1993 opgericht en is begonnen met 25 leden. Op dit moment telt de afdeling 230 leden. Wij stellen ons ten doel de geestelijke en materiele belangen van de oudere inwoners van Zuidlaren in de meest uitgebreide zin te behartigen. [..]

Lees verder

Lidmaatschap

Lidmaatschap. U kunt zich aanmelden voor een lidmaatschap bij de secretaris, de heer T.L. de Jong, Schipborgerweg 23, 9471 PP Zuidlaren. Telefoon: 050-4094694. E-mail: tldejong@ziggo.nl De contributie bedraagt vanaf 1 ja [..]

Lees verder