Afdeling Westerbork
Dhr. H.J. Oudman (Henk)
E: hj.oudman@hotmail.com

WIE ZIJN WIJ?

De Afdeling  Westerbork van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Westerbork in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij? Het bestuur van de Afdeling Westerbork organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Via nieuwsbrieven houden we u ook op de hoogte van excursies, maatschappelijke ontwikkelingen, kaart en spelavonden en andere belangrijke zaken voor ouderen.
Wij verwijzen u ook naar ons Magazine KBO-PCOB welke u maandelijks wordt bezorgd en zeer lezenswaardige en actuele artikelen heeft.

Door de vergaande samenwerking met de gelijkgestemde Unie KBO treden we naar de overheid op als “KBO-PCOB”

Ons bestuur:

Voorzitter:                                Alie Reitsma-Ferwerda
Secretaris:                                 Henk Oudman (hj.oudman@hotmail.com)
Penningmeester:                     (tijdelijk) Bob Hoekstra
Alg. adjunct:                             Enny van der Vliet-Bats
Lid voor activiteiten:              Lammie Gruppen-Klunder
Lid lief en leed:                        Henny Eisses-Pinxterhuis
Lid OSO-afgevaardigde:        Piet Ende

Verspreiding ledenblad:        Thijs Eisses


Webmaster:                             Betsie Hofman( elizabeth.hofman@tele2.nl )

De PCOB heeft een vertegenwoordiging in:
Adviesraad Minimabeleid Midden Drenthe:                                        mevr. A. Reitsma-Ferwerda
Overlegplatform Welzijnswerk Midden Drenthe:                               de heren H. Hunse en G. Prins
Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden:                                   dhr. P. Ende

Bankrekeningnummer van de PCOB-afdeling Westerbork is NL05RABO0369453468
De contributie bedraagt: echtparen € 53,00, alleenstaanden € 34,00 per jaar.

Lidmaatschap
Indien u onverhoopt uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit vóór 1 december te doen.

 

<< Vorige pagina