Afdeling Waddinxveen
Dhr. H. van 't Spijker (Henk)
E: hvts.pcob1@gmail.com

Secretaris Ton Meijerink krijgt het erelidmaatschap van de PCOB

Voor alle verdiensten in de afgelopen 11 jaar van Ton Meijerink als secretaris, ledenadministrateur, redacteur van de nieuwsbrief, etc.  voor de PCOB afdeling Waddinxveen e.o. ,  heeft het landelijk PCOB bestuur hem  benoemd tot erelid van de PCOB,  gedateerd op de dag van de jaarvergadering  d.d. 15 februari 2017.
Van het afdelingsbestuur  kreeg Ton als cadeau het mooie boek: de Bosatlas van Amsterdam.
Zijn vrouw Ria kreeg voor haar  aandeel in contact- en kerstmiddagen een schitterende pot met orchideeën.

<< Vorige pagina