Afdeling Waddinxveen
Dhr. H. van 't Spijker (Henk)
E: hvts.pcob1@gmail.com

Frans Bos is de nieuwe voorzitter afd. Waddinxveen e.o.

 

Hoera, onze PCOB afdeling heeft een nieuwe voorzitter: ds. Frans Bos

 

Tijdens de PCOB jaarvergadering van woensdag 11 november 2015 is  ds. Frans Bos benoemd tot voorzitter van de PCOB afdeling Waddinxveen e.o. Zowel alle leden van het afdelingsbestuur als de vele aanwezige PCOB leden op deze middag zijn blij met ds. Frans Bos als nieuwe voorzitter. Gerard Repko zal in het bestuur aanblijven als vice-voorzitter.

Een kort overzicht van het leven van Frans Bos.

Frans wordt geboren in Maarn. Na de middelbare school werkt hij in het bedrijfsleven en besluit na enige jaren theologie te gaan studeren in Utrecht en in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij leraar aan het Christelijk Lyceum in Arnhem.

Van 1978 tot 1981 woont hij met zijn vrouw Ria in Cluj-Napoca in Roemenië. Voornaamste doel hier is het onderhouden en uitbouwen van de contacten tussen de Nederlandse en de Roemeense kerken. Dat was niet altijd eenvoudig, omdat het systeem in Roemenië in die tijd communistisch was.

Na terugkomst in Nederland wordt hij wijkpredikant in resp. Moordrecht, Den Haag en Assen. In 1992 maakt hij de overstap naar de gezondheidszorg. In het begin betreft dit de verpleeghuizen De Riethoek en Bloemendaal in Gouda. Daarna sluiten veel meer instellingen zich aan bij wat later Zorgpartners Midden-Holland zal worden. Floravita in Boskoop en Souburgh horen ook bij deze stichting. Eind 2008 vertrekt Frans naar Ipse de Bruggen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking met o.a. een vestiging in de Zuidplas te Waddinxveen.

Frans Bos is in juni 2015 met pensioen gegaan (echter bij predikanten heet dit emeritaat).
En dat is een van de redenen om ja te kunnen en willen zeggen tegen het voorzitterschap van onze PCOB afdeling.

WELKOM  FRANS  IN ONS MIDDEN !!!!!!

 

 

 

<< Vorige pagina