Afdeling Waddinxveen
Dhr. H. van 't Spijker (Henk)
E: hvts.pcob1@gmail.com

Belastinghulp 2017

 

Heeft u behoefte aan hulp bij uw belastingaangifte in 2017?

Ook dit jaar hebben onze PCOB belasting invulhulpen voor 2017 met goed gevolg de verplichte “jaarlijkse opfriscursus” bij de belastingdienst doorlopen. Zij zijn vanaf heden weer beschikbaar als belasting invulhulp voor onze PCOB leden.
Voor afspraken kunt u hen rechtstreeks bellen of e-mailen:

  • Leny van Asperen:  telefoon 0172 – 21 41 68, e-mail: leny.van.asperen@kpnmail.nl
  • Ad Hazenberg:        telefoon 06 – 19 79 33 45, e-mail: abt.hazenberg@versatel.nl 
  • Aat Hilgers:             telefoon 0182 – 61 59 76,  e-mail: a.hilgers@casema.nl

De belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften en gaat ook in op de zorg- en/of huurtoeslag. Meestal is het mogelijk dat de belastinginvuller bij u op huisbezoek komt. Soms worden uw papieren in orde gebracht tijdens een inloopspreekuur. U kunt er op vertrouwen dat de belastinginvuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. De invullers kunnen zich daarnaast legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft. De Belastingservice is gratis. Wel kunnen onkosten (maar niet meer dan dat!), zoals reiskosten en kopieer- en printkosten, in rekening worden gebracht. Alleen leden van ouderenorganisaties met een AOW-uitkering (dus u moet ouder zijn dan 65 jaar), die tevens in aanmerking komen voor de zorgtoeslag, kunnen van deze service gebruik maken.

<< Vorige pagina