Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Vorden

Nieuw bestuurslid bij PCOB afdeling Vorden

Donderdagmiddag 30 maart jl. hield de PCOB de maandelijkse bijeenkomst in De SOOS; dit is tevens de Paasbijeenkomst. De tafels waren versierd en de bekende paaseitjes waren aanwezig. Waarnemend voorzitter Ton Knevel kon een groot aantal belangstellenden welkom heten, ondanks het mooie weer. In he [..]

Lees verder

Website

De website van de PCOB wordt sinds kort bijgehouden door de heer Jan Rigterink en neemt dit werk over van Gerard Wesselink. We bedanken Gerard voor zijn inbreng en wensen Jan veel succes met het bijhouden. [..]

Lees verder

NATIONAAL ZORGFONDS

Tien jaar geleden kregen we een nieuw zorgstelstel. Concurrentie zou de zorg beter en goedkoper maken. Zorgverzekeraars kregen meer macht. Na tien jaar is duidelijk: de concurrentie faalt. Door de concurrentie is de zorg niet beter, maar wel duurder geworden.  Patiënten, huisartsen, specia [..]

Lees verder

KORTINGSREGELING OUDERENBONDEN

Het bestuur van de ouderenbonden in Vorden heeft met diverse Vordense bedrijven overeenstemming bereikt over het verlenen van een procentuele korting aan de leden op vertoon van de ledenpas. Het zijn de volgende bedrijven: Bakkerij Joop  Dorpsstraat 11 10% korting over het [..]

Lees verder

VERSPREIDING INFO BRIEF

De info brief wordt voor de leden woonachtig in Vorden toegevoegd in het blad Perspectief. Voor de leden buiten Vorden wordt de info per post toegestuurd. Aangezien de vereniging inmiddels ca.20 leden in omliggende plaatsen heeft  stelt het bestuur voor aan die [..]

Lees verder

SOCIAAL TEAM VORDEN, GEMEENTE BRONCKHORST.

Velen van ons redden zich prima. Maar wat als u wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als u te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking, uw baan verliest of schulden hebt. Soms heeft u even geen oplossing voor uw zorgen. U kunt dan terecht bij het socia [..]

Lees verder

Informatie over de afdeling

Webmaster is Jan Rigterink . Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: jan@familierigterink.nl. Zijn telefoonnummer is: 0575-552933 (06-12604443) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secr. Egbert J. M [..]

Lees verder

Bezoek en oppasservice, Stichting Welzijn Ouderen.

Stichting Welzijn Vorden zoekt vrijwilligers voor Bezoek en Oppas Service (BOS). Ook een mantelzorger moet wel eens boodschappen doen, of wil naar de kapper, lid worden van een hobbyclub, of eens een avondje uit. Maar wat te doen als je voor iemand zorgt, die [..]

Lees verder

Vriendschap 55+

Vriendschap 55+ Waar wordt u blij van? Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed gesprek voeren.. Wilt u deze activiteiten met een ander delen of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, iemand uit uw eigen buurt of iema [..]

Lees verder

Het Seniorenconvent is er voor U.

Het Seniorenconvent is een werkgroep die niet zo bekend is. Misschien is de naam ook wel niet zo gelukkig gekozen, maar zij doen wel belangrijk werk voor de ouderen in de gemeente Bronckhorst! Het Seniorenconvent is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties i [..]

Lees verder

Au Cara, Zorg in huis

BETROUWBARE EN BETAALBARE INWONENDE EN GEDIPLOMEERD ZORGVERLENERS. U wilt thuis blijven wonen maar het kan niet langer zonder hulp of zorg. Dan is een inwonende zorgverlener wellicht de oplossing voor u. Uw eigen zorgverlener vrijwel permanent in eigen huis en niet telkens een ande [..]

Lees verder

AUTORIJDIENST VOOR PCOB LEDEN

Voor degene die niet zelf naar de middagbijeenkomsten kunnen komen is er de mogelijkheid om met de auto vervoerd te worden. Deze dienst zal miv februari worden gedaan door dhr Henk Reerink. U dient zich tenminste 2 dagen voor de bijeenkomst hiervoor bij hem te melden. Telefoonnummer 0575-55304 [..]

Lees verder

OUDERENMISHANDELING

In Nederland worden er naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en het gaat niet alleen om fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook om financiële uitbuiting. Het ministerie van VWS en wij als ouderenbond zetten ons graag in om het onde [..]

Lees verder

‘BLIJF VEILIG MOBIEL’

Mensen met een beperking, chronisch zieken, senioren, allemaal willen ze meedoen in de samenleving. Meedoen betekent zelfs gaan en staan waar je wilt. Op de fiets, in een rolstoel, te voet, met auto of scootmobiel of hoe dan ook. Het samenwerkingsverband ‘Blijf Veilig Mobiel’ wil dat mensen zo [..]

Lees verder

Onze contacten

Senioren Vereniging Vorden Als bestuur vergaderen we enkele keren per jaar met de Senioren Vereniging Vorden. In principe hebben we besloten om één gezamenlijke bijeenkomst per jaar te houden. Project Sociaal Isolement Het Project Voorkoming Sociaal Isolement i [..]

Lees verder

Wie zijn wij?

Activiteiten PCOB afdeling Vorden. De PCOB is de snelst groeiende bel [..]

Lees verder

Toekomst

Het bestaansrecht van de PCOB en andere Ouderenbonden is primair afhankelijk van het ledenaantal. Voor de meeste PCOB- leden is Belangenbehartiging vanuit Protestants Christelijke visie het voornaamste argument om lid te worden. In een periode van achteruitgang en afbraak van collectieve voorzien [..]

Lees verder