Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Vorden

Culturele middag PCOB en SVV op 30 november 2018

Rectificatie: In het bericht  in de INFO van november 2018 over de culturele middag (samen met de SVV) over kasteel Warmeloo te Diepenheim is een onjuiste datum gegeven. Daarin stond 23 november genoemd, maar dat moest zijn 30 november 2018. [..]

Lees verder

KBO-PCOB Vorden e.o. verslag ledenbijeenkomst 27 september 2018

De eerste ledenbijeenkomst na het zomerreces op 27 september was meteen erg interessant. De voorzitter, Chrisje Tuitert, opende de bijeenkomst met gebed en een korte meditatie, waarna we zongen: ‘Aan U behoort o Heer der heren’. Na het welkom werden de overledenen van deze zomer herdacht. Van [..]

Lees verder

PCOB Vorden e.o. bijeenkomst op 27 september

PCOB-afdeling kijkt driedimensionaal Op donderdag 27 september vindt de eerste bijeenkomst na de vakantie plaats. Dan hoopt de heer Jan Geerdink uit Hengelo ( Ov.) ons te vertellen over het onderwerp "Bekijk de wereld door een andere bril" In een driedimens [..]

Lees verder

PCOB afdeling Vorden e.o. krijgt voorlichting over waterschappen

De PCOB-afdeling Vorden e.o. houdt op donderdag 25 oktober a.s. de maandelijkse bijeenkomst om 14.00 uur in De SooS (Kulturhus ‘het Dorpscentrum’ ) te Vorden. Martin Nieuwenhuis van het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem zal ons dan vertellen over de activiteiten en gesc [..]

Lees verder

Verslag bijeenkomst PCOB Vorden van 22 maart 2018

PCOB Vorden bespreekt de 5 wereldreligies Donderdagmiddag 22 maart jl. houdt de KBO-PCOB afdeling Vorden de maandelijkse bijeenkomst. Deze wordt geopend door waarnemend voorzitter Chrisje Tuitert-Gotink met gebed en schriftlezing uit Marcus 6. Hierna wordt gezongen “Zolang er me [..]

Lees verder

Verslag KBO-PCOB jaarvergadering 22 februari 2018

Jaarvergadering KBO-PCOB Vorden e.o. Tijdelijke samenwerking met afdeling Zuphen- Warnsveld Mevrouw Chrisje Tuitert-Gotink, waarnemend voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Zij deelt mede dat penningmeester Henk Reerink door ziekte verhinderd is [..]

Lees verder

Programma 1e halfjaar KBO-PCOB Vorden 2018

LEDENBIJEENKOMSTEN KBO-PCOB/Vorden 1e halfjaar 2018 op de donderdagen om 14.00 uur in de SOOS van het Kulturhus in Vorden 25 januari 2018 Een lezing door Arie Niks en Ina Timmers over de Geschiedenis van onze dranken met als thema: “Wat is de overe [..]

Lees verder

Jaarprogramma 2017-2018 PCOB afdeling Vorden

LEDENBIJEENKOMSTEN PCOB/VORDEN EN OMSTREKEN SEIZOEN 2017/2018 Donderdag 28 september 2017 -14.00 uur 'Mij&Zorg' Een presentatie over zorgvragen verzorgt door het hoofdkantoor van KBO/PCOB Een dialoogbijeenkomst met vragen en voorlichting. Donderd [..]

Lees verder

Nieuw bestuurslid bij PCOB afdeling Vorden

Donderdagmiddag 30 maart jl. hield de PCOB de maandelijkse bijeenkomst in De SOOS; dit is tevens de Paasbijeenkomst. De tafels waren versierd en de bekende paaseitjes waren aanwezig. Waarnemend voorzitter Ton Knevel kon een groot aantal belangstellenden welkom heten, ondanks het mooie weer. In he [..]

Lees verder

Jaarvergadering 2017

Jaarvergadering PCOB 2017 met duidelijke informatie over de Huisartsenpost Donderdagmiddag 23 februari 2017 hield de PCOB haar jaarvergadering in De Soos, die ondanks het slechte weer goed was bezocht. Waarnemend voorzitter Egbert Markerink opent de vergadering met een welkom aan [..]

Lees verder

Jaarverslag 2015

Verslag Jaarvergadering PCOB Vorden en  Omstreken, gehouden op donderdag 25 februari 2016  in het Kulturhus te Vorden. 1. Opening:  De wnd. Voorzitter Egbert Markerink opent de bijeenkomst door te laten zingen Lied 885. Hierna volgt lezing van Spreuken 3 met e [..]

Lees verder

Website

De website van de PCOB wordt sinds kort bijgehouden door de heer Jan Rigterink en neemt dit werk over van Gerard Wesselink. We bedanken Gerard voor zijn inbreng en wensen Jan veel succes met het bijhouden. [..]

Lees verder

NATIONAAL ZORGFONDS

Tien jaar geleden kregen we een nieuw zorgstelstel. Concurrentie zou de zorg beter en goedkoper maken. Zorgverzekeraars kregen meer macht. Na tien jaar is duidelijk: de concurrentie faalt. Door de concurrentie is de zorg niet beter, maar wel duurder geworden.  Patiënten, huisartsen, specia [..]

Lees verder

KORTINGSREGELING OUDERENBONDEN

Het bestuur van de ouderenbonden in Vorden heeft met diverse Vordense bedrijven overeenstemming bereikt over het verlenen van een procentuele korting aan de leden op vertoon van de ledenpas. Het zijn de volgende bedrijven: Bakkerij Joop  Dorpsstraat 11 10% korting over het [..]

Lees verder

Vrijwillig Ouderenadviseur in de gemeente Bronckhorst.

Waarom en wie ? Er zijn in Nederland vele ouderen die hulp zoeken bij vragen die zich bij het ouder worden kunnen gaan voordoen. De ouderen bonden in onze provincie hebben daarom een aantal jaren geleden besloten vrijwilligers op te leiden die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van antwoorden [..]

Lees verder

VERSPREIDING INFO BRIEF

De info brief wordt voor de leden woonachtig in Vorden toegevoegd in het blad Perspectief. Voor de leden buiten Vorden wordt de info per post toegestuurd. Aangezien de vereniging inmiddels ca.20 leden in omliggende plaatsen heeft  stelt het bestuur voor aan die [..]

Lees verder

STIJLDANSEN

Voor de dansliefhebbers  onder ons is er elke woensdagmiddag gelegenheid voor stijldansen. De heer en mevrouw Maatkamp begeleiden de dansparen van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Kulturhus/Dorpscentrum. Opgeven bij: W. Gotink  tel. 0575-553405. [..]

Lees verder

SOCIAAL TEAM VORDEN, GEMEENTE BRONCKHORST.

Velen van ons redden zich prima. Maar wat als u wat ouder wordt en niet alles meer zelf kunt. Of als u te maken krijgt met een chronische ziekte of beperking, uw baan verliest of schulden hebt. Soms heeft u even geen oplossing voor uw zorgen. U kunt dan terecht bij het socia [..]

Lees verder

Dagbesteding voor senioren in Vorden.

Stichting Welzijn Vorden start in februari 2015 met: Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren in Vorden                               Wat is Ontmoeting en Dagbesteding? De doelstelling. Ontmoeting en Dagbesteding organiseert overd [..]

Lees verder

EENZAAMHEID

(H)erken eenzaamheid en Handel op tijd. -Met een positieve instelling kunt u meer en betere contacten hebben dan met een negatieve. -Vraag u af wat u voor iemand kunt doen. Zo versterkt u ook meteen uw eigen netwerk. -Soms neemt de kwaliteit van uw contacten enorm toe als u [..]

Lees verder

Informatie over de afdeling

Webmaster is Jan Rigterink . Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: jan@familierigterink.nl. Zijn telefoonnummer is: 0575-552933 (06-12604443) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secr. Egbert J. M [..]

Lees verder

Bezoek en oppasservice, Stichting Welzijn Ouderen.

Stichting Welzijn Vorden zoekt vrijwilligers voor Bezoek en Oppas Service (BOS). Ook een mantelzorger moet wel eens boodschappen doen, of wil naar de kapper, lid worden van een hobbyclub, of eens een avondje uit. Maar wat te doen als je voor iemand zorgt, die [..]

Lees verder

RIJBEWIJSKEURINGEN.

Deze vinden altijd op zaterdagmorgen om 11.30 uur plaats in het Dorpscentrum in de Leuke Zaal ingang bij de Stichting Welzijn Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden op: 17 december 2016 (organisatie PCOB) 21 januari 2017 (organisatie SVV) De keuring wordt verricht door Dr. Van Remmen en de koste [..]

Lees verder

Vriendschap 55+

Vriendschap 55+ Waar wordt u blij van? Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed gesprek voeren.. Wilt u deze activiteiten met een ander delen of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, iemand uit uw eigen buurt of iema [..]

Lees verder

Het Seniorenconvent is er voor U.

Het Seniorenconvent is een werkgroep die niet zo bekend is. Misschien is de naam ook wel niet zo gelukkig gekozen, maar zij doen wel belangrijk werk voor de ouderen in de gemeente Bronckhorst! Het Seniorenconvent is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties i [..]

Lees verder

Au Cara, Zorg in huis

BETROUWBARE EN BETAALBARE INWONENDE EN GEDIPLOMEERD ZORGVERLENERS. U wilt thuis blijven wonen maar het kan niet langer zonder hulp of zorg. Dan is een inwonende zorgverlener wellicht de oplossing voor u. Uw eigen zorgverlener vrijwel permanent in eigen huis en niet telkens een ande [..]

Lees verder

AUTORIJDIENST VOOR PCOB LEDEN

Voor degene die niet zelf naar de middagbijeenkomsten kunnen komen is er de mogelijkheid om met de auto vervoerd te worden. Deze dienst zal miv februari worden gedaan door dhr Henk Reerink. U dient zich tenminste 2 dagen voor de bijeenkomst hiervoor bij hem te melden. Telefoonnummer 0575-55304 [..]

Lees verder

OUDERENMISHANDELING

In Nederland worden er naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en het gaat niet alleen om fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook om financiële uitbuiting. Het ministerie van VWS en wij als ouderenbond zetten ons graag in om het onde [..]

Lees verder

‘BLIJF VEILIG MOBIEL’

Mensen met een beperking, chronisch zieken, senioren, allemaal willen ze meedoen in de samenleving. Meedoen betekent zelfs gaan en staan waar je wilt. Op de fiets, in een rolstoel, te voet, met auto of scootmobiel of hoe dan ook. Het samenwerkingsverband ‘Blijf Veilig Mobiel’ wil dat mensen zo [..]

Lees verder

Onze contacten

Senioren Vereniging Vorden Als bestuur vergaderen we enkele keren per jaar met de Senioren Vereniging Vorden. In principe hebben we besloten om één gezamenlijke bijeenkomst per jaar te houden. Project Sociaal Isolement Het Project Voorkoming Sociaal Isolement i [..]

Lees verder

Wie zijn wij?

Activiteiten PCOB afdeling Vorden. De PCOB is de snelst groeiende bel [..]

Lees verder

Toekomst

Het bestaansrecht van de PCOB en andere Ouderenbonden is primair afhankelijk van het ledenaantal. Voor de meeste PCOB- leden is Belangenbehartiging vanuit Protestants Christelijke visie het voornaamste argument om lid te worden. In een periode van achteruitgang en afbraak van collectieve voorzien [..]

Lees verder