Afdeling Voorthuizen
Dhr. H. van Diermen (Henk)
E: h.diermen87@upcmail.nl

Website PCOB-afdeling Voorthuizen

Welkom bij de PCOB-afdeling Voorthuizen.

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij. Niet alleen van de landelijke organisatie, maar juist ook als lokale afdeling met ongeveer 320 leden zijn wij een belangrijke gesprekspartner voor diverse instanties,overheden, overlegorganen en politieke partijen.

We komen op voor de belangen van de ouderen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Op deze website kunt u hierover meer lezen.

Namens het bestuur van de PCOB-Voorthuizen

H. van Diermen, secr.

Hoofdstraat 134

3781 AK Voorthuizen

tel. 0342 707801

<< Vorige pagina