Afdeling Voorthuizen
Dhr. H. van Diermen (Henk)
E: h.diermen87@upcmail.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter:

tijdelijk waargenomen door J. van Middendorp, telefoon 472907

Secretaris:

Dhr. H. van Diermen

Hoofdstraat 134 3781AK Voorthuizen

tel. 707801

E-mail: h.diermen87@upcmail.nl

2e secretaris:

Dhr. R. Bakker, tel. 473772

Ledenadministratie en Mobiliteit

Penningmeester:

Mevr. R. van Maanen,

Brahmslaan 5, tel. 47 28 20

Rek: NL31 RABO 0367 9049 77 t.n.v. PCOB

2e penningmeester:

Dhr. T. Kool. tel. 471153

Algemeen Adjunct:

Dhr. J. van Middendorp, tel. 47 29 07

 Lief en Leed:

Mevr. Corrie den Hoed,  tel.  475473

Bestuursleden:                                      

Mevr. N. Zuyderduyn, tel.  47 50 39

Portefeuille  Zorg en Welzijn

Dhr. W. Oostenbrink, tel. 47 29 19

Portefeuille  Belangenbehartiging

<< Vorige pagina