Afdeling Voorthuizen
Dhr. H. van Diermen (Henk)
E: h.diermen87@upcmail.nl

Jaar programma ontmoetingsbijeenkomsten 2018-2019

Programma Ontmoetingsmiddagen 2018-2019

Alle bijeenkomsten zijn op de derde maandag van de maand. Altijd op maandagmiddag in de Ichtuskerk, Tromplaan Voorthuizen, aanvang 14.30 uur

17 september 2018      Het militair ceremonieel rond het koninklijk huis.

Dhr. Witteveen uit Assen is als militair bij de landmacht (defensie) werkzaam geweest, waarvan de laatste 3,5 jaar als lid van het bureau Ceremonieel. Er worden draaiboeken voorbereid en afgestemd voor verschillende ceremonieën o.a. staatsbezoeken, officiële bezoeken, aanbieden geloofsbrieven, Prinsjesdag, Nationale herdenking op de Dam, koninklijk(e) huwelijk(en) en staatsbegrafenis(sen).

Mede door de inzet ven eigen cameraploegen werden beelden opgenomen v.w.b. de voorbereiding en uitvoering van genoemde activiteiten. Doordat hij zelf heeft mogen bijdragen bij het bewaken en “up-to-date” houden van de draaiboeken, kan hij de genoemde ceremoniën van inhoudelijk commentaar voorzien.

Op de TV zijn de beelden rond de koning zichtbaar, hij laat ”het randgebeuren” zien.

Twee hoofdonderwerpen zullen betrekking hebben op het huwelijk (020202) van ZM koning Willem Alexander en HM koningin Maxima! Toen nog prins en prinses en de staatsbegrafenis van ZKH prins Claus.

Ook is er gelegenheid om documentatie te bekijken.

 

15 oktober 2018            Dakloos: keuze of noodlot?

Dhr. Griffioen uit Utrecht vertelt een indringend en soms ontroerend verhaal. Hij zet zich als vrijwilliger al bijna 21 jaar in verschillende functies  in voor daklozen.

Hij vraagt naar hun verhaal: hoe ze dakloos zijn geworden, wat ze hebben meegemaakt en wat ze verwachten van de toekomst. Achter iedere dakloze schuilt vaak een aangrijpend verhaal.

Als je de mensen beter leert kennen dan krijg je meer begrip voor hun situatie. Ze hunkeren vaak naar contact, aandacht, genegenheid.

Bij deze presentatie zien we  wat beelden, om een indruk te geven, van de opvang van daklozen in het Snerthuis en Smulhuis te Utrecht.

 

19 november 2018      Historische wandplaten Ising

Toen de huidige 60-80 jarigen nog op school zaten werden de wandplaten van Ising als lesmethode gebruikt om over de  vaderlandse geschiedenis te vertellen. Deze schoolplaten maakten destijds diepe indruk op de leerlingen van de klas. Deze presentatie laat 43 originele schoolplaten zien en wordt de vaderlandse  geschiedenis erbij verteld. Lammert Postma Zeewolde.

 

 17 december 2018       Kerstliturgie door Joke Verweerd

Mevrouw Verweerd uit Nieuw Vennep, maakt de complete liturgie  met meditatie, zingen, ontmoetingen met de hoofdpersonen in het  kerstevangelie en mooie verhalen en gedichten.

 

21 januari 2019        De Jonkers van Putten

 Een boeiend verhaal over Jonker Jan van Haersma de With en Jonker  Frits van Schimmelpenninck. Hij heeft daar een PowerPoint  presentatie van.

Evert de Graaf, Putten

 

18 februari 2019         Jaarvergadering, jaarstukken en bestuursverkiezing

Daarna een presentatie van het CBB (Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden) uit Ermelo. Blijven lezen met een leesbeperking! Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletteren braille.

 

 18 maart 2019       Wereld religies 5 door Rob van Eck uit Doorwerth

Deel 1. Wereld religies in historisch perspectief.

We kijken in grote lijnen naar de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de 5 grote wereldgodsdiensten: Hindoeïsme,   Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam. De historie komt tot          leven middels schitterende foto’s en bewegend beeld.

Deel 2: Wereldreligies in de huidige tijd

We bezoeken over de hele wereld de mooiste tempels, kerken, religieuze   plaatsen van de 5 grote wereldreligies middels beelden en filmpjes. Ook   luisteren we naar fragmenten van de mooiste religieuze muziek en  spectaculaire beelden van de riten, feesten en bijeenkomsten.

 

15 april 2019              Paasviering

Anja van den Ham uit Putten zal voor ons de paasliturgie verzorgen met zang, samenzang, gedichten en een verhaal.

<< Vorige pagina