Afdeling Voorthuizen
Dhr. H. van Diermen (Henk)
E: h.diermen87@upcmail.nl

Informatie CAK

Verschillende vormen van zorg en ondersteuning vallen sinds 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een indicatie van vóór 2015 had u in 2015 nog recht op dezelfde zorgafspraken en tarieven als in eerdere jaren. Dit is het zogenoemde overgangsrecht. Per 1 januari is dit overgangsrecht gestopt. Hierdoor kan de eigen bijdrage die u betaalt voor ondersteuning stijgen. Als gevolg van landelijk beleid wordt voor 2019 in Barneveld ook gewerkt aan een vaste eigen bijdrage die niet inkomensgevoelig is.

Wie in 2015 nog onder het overgangsrecht viel, kan in 2016 te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage, ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning. Met ingang van het nieuwe jaar wordt de eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald. Deze is nooit hoger dan de maximale periodebijdrage die het CAK op basis van inkomen en/of vermogen vaststelt.

Persoonsgebonden budget Ook het overgangsrecht voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor Wmo-begeleiding of dagbesteding is per 1 januari gestopt. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Modulair pakket thuis Woont u thuis en hebt u langdurige zorg nodig of overbruggingszorg in afwachting van opname in een verpleeghuis? Dan hebt u wellicht zorg via het Modulair Pakket Thuis in de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook hiervan verandert de berekening van de eigen bijdrage.

Factuur vanaf maart Het CAK ontvangt in februari de gegevens van de zorg en ondersteuning die cliënten hebben ontvangen in de eerste vier weken van 2016. In maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen voor 2016. De factuur volgt snel daarna.

Bereken uw eigen bijdrage Met het rekenprogramma van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage uitvalt.

> Bekijk ook de brochure van het CAK over de eigen bijdrage in 2016

<< Vorige pagina