Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Voorthuizen

Ledenbijeenkomst kerstviering 17 december 2018

Kerstliturgie door Joke Verweerd Mevrouw Verweerd uit Nieuw Vennep, maakt de complete liturgie  met meditatie, zingen, ontmoetingen met de hoofdpersonen in het  kerstevangelie en mooie verhalen en gedichten. [..]

Lees verder

oproep KBO Gelderland invullers belastingservice

Via KBO Gelderland wordt er een cursus gegeven voor Invullers belastingservice. Zijn er onder onze leden mensen die dit wel zouden willen doen? Geeft u dan op bij de secretaris. Als plaatselijke afdeling hebben we in het verleden een lid gehad die dit voor onze leden kon invullen en dat zouden [..]

Lees verder

Wie zijn wij?

De Afdeling Voorthuizen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Voorthuizen in de meest uitgebreide zin te behartigen. De afdeling telt ongeveer 320 leden Wat doen wij? Het bestuur van de Afdeling Voorthuizen organiseer [..]

Lees verder

Website PCOB-afdeling Voorthuizen

Welkom bij de PCOB-afdeling Voorthuizen. De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij. Niet alleen van de landelijke organisatie, maar juist ook als lokale afdeling met ongeveer 320 leden zijn wij ee [..]

Lees verder

Ledenbijeenkomst 19 november 2018

Historische wandplaten Ising Toen de huidige 60-80 jarigen nog op school zaten werden de wandplaten van Ising als lesmethode gebruikt om over de  vaderlandse geschiedenis te vertellen. Deze schoolplaten maakten destijds diepe indruk op de leerlingen van de klas. Deze pr [..]

Lees verder

Ledenbijeenkomst 15 oktober 2018

Alle bijeenkomsten zijn op de derde maandag van de maand. Altijd op maandagmiddag in de Ichtuskerk, Tromplaan Voorthuizen, aanvang 14.30 uur 15 oktober 2018            Dakloos: keuze of noodlot? Dhr. Griffioen uit Utrecht vertelt een indringend en soms [..]

Lees verder

Jaar programma ontmoetingsbijeenkomsten 2018-2019

Programma Ontmoetingsmiddagen 2018-2019 Alle bijeenkomsten zijn op de derde maandag van de maand. Altijd op maandagmiddag in de Ichtuskerk, Tromplaan Voorthuizen, aanvang 14.30 uur 17 september 2018      Het militair ceremonieel rond het koninklijk hu [..]

Lees verder

Ledenbijeenkomst 17 september 2018

Alle bijeenkomsten zijn op de derde maandag van de maand. Altijd op maandagmiddag in de Ichtuskerk, Tromplaan Voorthuizen, aanvang 14.30 uur 17 september 2018      Het militair ceremonieel rond het koninklijk huis. Dhr. Witteveen uit Assen is als mi [..]

Lees verder

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Mevr. T. A. Oostenbrink, tel. 47 29 19 Secretaris: Dhr. H. van Diermen Hoofdstraat 134 3781AK Voorthuizen tel. 707801 E-mail: h.diermen87@upcmail.nl 2e secretaris: Dhr. R. Bakker, tel. 473772 Ledenad [..]

Lees verder

Dagreisje PCOB Voorthuizen 24 april 2018

Doel van de tocht: klompenmakerij Luttenberg en varen over de Overijsselse Vecht vanuit Ommen naar Vilsteren. Ons jaarlijks reisje gaat naar een klompenmaker in Luttenberg waar we een demonstratie krijgen van klompen maken en waar een mozaïek van miniklompjes van de Nachtwacht van Rembr [..]

Lees verder

Korting met ledenpas

Op vertoon van uw PCOB-ledenpas ontvangt u korting op uw aankopen bij onderstaande adressen: Jouw sportschool geeft senioren, die op bepaalde dagen fitnessen onder therapeutische begeleiding op vertoon van ledenpas 20% korting op de abonnementsprijs. Zorgwink [..]

Lees verder

De nieuwe WMO wijzer 2018

Via de nieuwe website van de gemeente Barneveld is nu ook de Wmo-wijzer 2018 te bereiken. Hierin staat informatie voor inwoners betreffende mogelijkheden voor ondersteuning. De rechtstreekse link naar de Wmo-wijzer: [..]

Lees verder

veel gestelde vragen Wijzigingen Eigen bijdrage Wmo

Veel gestelde vragen Wijzigingen Eigen bijdrage Wmo In augustus en september stuurt het CAK brieven over wijziging van de eigen bijdrage regeling in Barneveld. Inwoners met een Wmo voorziening, zoals woningaanpassing of woon coaching, ontvangen een nieuwe beschikking. [..]

Lees verder

Lidmaatschap PCOB

Waarom zou ik lid worden van de PCOB? De letters PCOB staan voor Protestants Christelijke Ouderenbond; tegenwoordig vooral gebruikt als eigennaam PCOB. Vanuit haar sociaal-christelijke uitgangspunten hecht de vereniging PCOB aan haar ankerpunten: “omzien naar elkaar”,“ solidariteit [..]

Lees verder

Jonge ouderen: Steun de PCOB

Jonge ouderen: Steun de PCOB Hoeveel redenen hebt u nodig om lid te worden van de PCOB? Om lid te blijven? Of om anderen enthousiast te maken voor het lidmaatschap dat zich elk jaar dubbel en dwars terugverdient? Welkom bij de PCOB in een tijd waarin onze vereniging meer dan ooit nodig is! [..]

Lees verder

Recht op gemeentelijke vergoeding?

Via de gemeente zijn er ook allerlei voorzieningen voor senioren. Daarvoor is een speciale website, die u hieronder aantreft. Met dit programma kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft opeen gem [..]

Lees verder

De Valleihopperpas

Bent u een regelmatige gebruiker van de Valleihopper, dan is de Valleihopperpas voor u interessant. Met de Valleihopperpas reserveert u eenvoudiger een rit en betaalt u per automatische incasso. De pas kost € 7,50. [..]

Lees verder

Computercursus

Wegens gebrek aan belangstelling is deze opleiding gestopt. Mogelijkheden via Welzijn Barneveld. [..]

Lees verder

Informatie CAK

Verschillende vormen van zorg en ondersteuning vallen sinds 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met een indicatie van vóór 2015 had u in 2015 nog recht op dezelfde zorgafspraken en tarieven als in eerdere jaren. Dit is het zogenoemde overgangsrecht. Per 1 januari is d [..]

Lees verder

Keukentafelgesprek

In onze vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over het keukentafelgesprek en de vertrouwenspersoon. Komt u ermee in aanraking doordat u een nieuwe voorziening nodig heeft of uw huidige voorziening afloopt en u een uitnodiging voor het keukentafelgesprek krijgt staan ion de bijlage een 20 tal [..]

Lees verder

Welzijn Barneveld Senioren

Kijkt u ook eens naar de website van Welzijn Barneveld Senioren: www.welzijnbarneveld.nl. Ook daar is veel informatie, voorlichting en een ruime dienstverlening beschikbaar. Onder andere: Automaatje: een dienstverlening om vervoer mogelijk te maken voor mensen die geen auto hebben, en voor [..]

Lees verder

Belangenbehartiging

De PCOB heeft jaarlijks gesprekken met de wethouder op het gebied van inkomen, zorg, huisvesting, veiligheid en mobiliteit. Deze gesprekken worden gevoerd samen met de afdeling PCOB-Barneveld We hebben inspraak in het beleidsplan m.b.t. de WMO en zitting in de WMO-raad namens de ouderen en hebben e [..]

Lees verder