Afdeling Souburg/Ritthem
Mevr. J.L. Bloks-de Troije (Annelies)
E: filmoos@zeelandnet.nl

* * impressie van de Jaarvergadering 12 februari

Deze middag werden eerst de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaresse besproken.
Dit jaar konden we drie leden huldigen die 25 jaar geleden lid zijn geworden van onze afdeling. Het zijn de dames Van Zweden-de Wijze en Goedhart-Kasse en de heer Kaljouw. Mevrouw Van Zweden had een aardig bericht van verhindering gestuurd. Dat werd voorgelezen. Voor de jubilarissen was er een oorkonde én een klein presentje.
Na het afscheid van de bestuursleden Sien Tevel en Maarten Reijnhoudt werden Annelies Bloks en Corrie Brasser als nieuwe bestuursleden welkom geheten.
Na dit officiële gedeelte de presentatie Feest van Herkenning. Van alles uit de oude doos maakte de tongen los. Het springtouw bracht Joke Waterman in beweging.

 

<< Vorige pagina