Afdeling Souburg/Ritthem
Mevr. J.L. Bloks-de Troije (Annelies)
E: filmoos@zeelandnet.nl

* * Jaarprogramma 2 0 1 9

dinsdag 08 januari 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo en Chinese maaltijd
woensdag 30 januari 14.30 uur Meezingmiddag in de Open Haven
liederen van Huub Oosterhuis
Philharmonie 50 plus
dinsdag 12 februari 14.00 uur Jaarvergadering , huldiging jubilarissen en ? ? ?
dinsdag 12 maart 14.00 uur Presentatie Buurtzorg Souburg
dinsdag 09 april Paasbijeenkomst
woensdag 24 april 10.30 uur reisje naar Zeeuws-Vlaanderen
dinsdag 14 mei 14.00 uur Veilig Verkeer Nederland
dinsdag 11 juni Barbecue
woensdag   7 augustus 14.30 uur Meezingmiddag in de Open Haven
dinsdag 10 september 14.00 uur Personenalarmering
dinsdag 08 oktober 14.00 Presentatie over Rien Poortvliet
dinsdag 12 november 14.40 uur November 1944: inundatie van Walcheren
dinsdag 10 december 15.00 uur Kerstbijeenkomst met maaltijd

<< Vorige pagina