Afdeling Serooskerke
Mevr. A.J. de Later-van Keulen
E: bdelater@zeelandnet.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter, Vacant
Algemeen adjunct, Ina Grootjans
Secretaresse, Adry de Later
Notuliste, Nelly Melse
Penningmeester, Ineke Ton
Bezorging “Perspectief”, Nelie Verhage
“Lief en leed”, Co den Hollander
Verjaardagen en jubilea, Jannie Passenier

<< Vorige pagina