Afdeling Rheden-Rozendaal
Mevr. G. Kisjes-de Haas (Gerry)
E: gerjankisjes@kpnmail.nl

Vernieuwde PCOB afdeling Rheden-Rozendaal

Per 1 januari 2018 zijn de drie gemeentelijke PCOB-afdelingen in de gemeente Rheden opgegaan in één nieuwe afdeling Rheden-Rozendaal
met samen ca. 550 leden. De afdeling stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de senioren van de gemeenten Rheden en Rozendaal in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Wat doen wij?
Het bestuur organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen senioren bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Ook kunnen leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen, zowel landelijk als plaatselijk.
Plaatselijk is er een ledenkortingskaart die uitgegeven wordt voor de leden van ASVR, KBO en PCOB.
Bij deelnemende plaatselijke middenstanders kan een korting worden verkregen.
Meer hierover kunt u lezen op de website.

Wat kunt u doen?
Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met onze secretaris.

Samenstelling dagelijks bestuur (per 01-01-2019):

Voorzitter:
Arthur Ohm, Daalhuizerweg 6a, 6881 NZ  Velp, tel. 026-3635697
Vice-voorzitter:
Els Ohm, adres idem.

Secretaris:
Gerry Kisjes, Kerkallee 32, 6882 AT  Velp, tel. 026-3645967  mailadres: gerjankisjes@kpnmail.nl
mailadres PCOB: pcobrhedenrozendaal@gmail.com

Penningmeester:
Kees van Oosterom, J.P. Coenstraat 21, 6991 BX  Rheden, tel. 026-4951321
Bankrekening PCOB: NL98RABO0154913693

Ledenadministrateur (voor aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen):
Jan-Aart van Egmond, Iepenhof 39, 6951 ME  Dieren, tel. 0313-427491

Overig zaken m.b.t. senioren.

Belasting Invulhulpen (BIH)

VELP / ROZENDAAL
mevr. J.W. van Noort tel. 026-3646605
mevr. E. van den Eijnden tel. 026-3118990
dhr. E.D. de Vries tel. 026-3635624

RHEDEN / DIEREN
dhr. C. van de Haak tel. 026-4953524
dhr. B. Veerbeek tel. 026-4953070

Rijbewijskeuring voor senioren
VELP
Dr. J. van Remmen tel. 026-3636208

Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)

Voor informatie over en afspraken met ouderenadviseurs kunt u contact opnemen met …

Stichting STOER, gevestigd in de Elleboog, Nieuw-Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Telefoonnummer: 026 36 11 975
E-mailadres
: info@stichtingstoer.nl

<< Vorige pagina