Afdeling Rheden-Rozendaal
Mevr. G. Kisjes-de Haas (Gerry)
E: gerjankisjes@kpnmail.nl

Programmapunten mbt senioren van politieke partijen gemeente Rheden

Door het COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden-Rozendaal) werd met betrekking tot de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen een Politiek Manifest opgesteld met voor de senioren in de gemeente Rheden belangrijke punten.
Dit Manifest werd tijdens een overleg met de plaatselijke partijen aan hun aangeboden en geadviseerd zoveel mogelijk met de hierin genoemde punten rekening te houden.
Het COSBO heeft uit de partijprogramma’s een overzicht gemaakt van punten waaraan men aandacht wil besteden.
Wanneer u op Programmaonderdelen mbt senioren van politieke partijen gem. raad verk. 2018 klikt, dan kunt u hiervan kennisnemen.

<< Vorige pagina