Afdeling Rheden-Rozendaal
Mevr. G. Kisjes-de Haas (Gerry)
E: gerjankisjes@kpnmail.nl

Programma contactmiddagen 2019 – 2020

Graag willen we u op de hoogte houden van de activiteiten die we (al of niet samen met de KBO) organiseren.
In onderstaand overzicht treft u deze activiteiten aan.

Activiteitenprogramma KBO PCOB Rheden-Rozendaal 2019 2020 versie 28-01-2020

Naast de activiteiten treft u de contactadressen aan van onze plaatselijke KBO en PCOB besturen, alsook u ook een overzicht van de voor onze leden belangrijke bijzondere adressen en telefoonnummers van belastinginvulhulpen, rijbewijskeuring, huisartsenpost.

<< Vorige pagina