Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Rheden-Rozendaal

Programma contactmiddagen 2018 / 2019

Graag willen we u op de hoogte houden van de activiteiten die we (al of niet samen met de KBO) organiseren. In onderstaand overzicht treft u deze activiteiten aan... [..]

Lees verder

AVG Privacyprotocol PCOB afd. Rheden-Rozendaal

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is van toepassing voor bedrijven en verenigingen die met persoonsgegevens te maken hebben. Ook onze PCOB en plaatselijke afdeling heeft met deze regelgeving te maken. H [..]

Lees verder

Programmapunten mbt senioren van politieke partijen gemeente Rheden

Door het COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden-Rozendaal) werd met betrekking tot de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen een Politiek Manifest opgesteld met voor de senioren in de gemeente Rheden belangrijke punten. Dit Manifest werd tijdens een overleg met de plaa [..]

Lees verder

Belangrijke (overige) contactadressen

Hieronder treft u een overzicht aan van mogelijk voor u belangrijke contactadressen als Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's) en Belasting Invul Hulpen (BIH's) die u kunnen adviseren en of helpen bij uw Belastingaangifte. Ook het adres voor het maken van een Rijbewijskeuring voor senioren treft u aa [..]

Lees verder

Vernieuwde PCOB afdeling Rheden-Rozendaal

Per 1 januari 2018 zijn de drie gemeentelijke PCOB-afdelingen in de gemeente Rheden opgegaan in één nieuwe afdeling Rheden-Rozendaal met samen ca. 550 leden. De afdeling stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de senioren van de gemeenten Rheden en Rozenda [..]

Lees verder

Politiek Manifest COSBO gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door het Cosbo (en in hun afgevaardigden van de 3 gemeentelijke ouderenbonden ASVR, KBO en PCOB) hebben gewerkt aan een nieuw Politiek Manifest. In dat manifest, dat wordt aangeboden aan alle plaatselijke politieke partijen/raadsfracties, zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen die rond het ouder [..]

Lees verder

Verslag ledenvergadering 9 maart en afscheid bestuursleden

De algemene ledenvergadering van donderdagmiddag 9 maart werd, ondanks het deels zakelijk karakter, gelukkig door veel leden (deze keer circa 25) bezocht. Op de agenda stonden de onderwerpen Jaarverslag secretaris (waarin verslag werd gedaan van het gevoerde beleid over 2016) en het Financieel versl [..]

Lees verder

Fotoboek excursie 2016 DRU Cultuurfabriek in Ulft

In het voorjaar van 2016 werd een excursie gemaakt naar de cultuurfabriek van de DRU in Ulft. Er werd een rondleiding gegeven en we hebben heerlijk genoten van een lunch. Onderstaand treft u foto's aan van deze middag. [..]

Lees verder