Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Rheden-Rozendaal

Gevolgen voor de afdelingsactiviteiten rond Corona-virus

Algemene ledenvergadering (van 26 maart)  tot nadere datum uitgesteld. In verband met de omstandigheden rond het Corona-virus hebben het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM maatregelen afgekondigd die ook de activiteiten van de seniorenverenigingen als [..]

Lees verder

Petitie KBO-PCOB Parkeertarieven bij Ziekenhuizen

Recentelijk werd in de pers gemeld dat de KBO-PCOB bezwaren heeft tegen de steeds hoger wordende parkeertarieven bij ziekenhuizen. Zij hebben gemeend een petitie te moeten opstarten. In onderstaande bijlage treft u hier informatie over aan en wordt aangegeven welke mogelijkheden u hebt om ook [..]

Lees verder

Ledenkortingskaart 2020

De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Rheden (de A.S.V.R., de K.B.O. en de P.C.O.B.) hebben ook voor 2020 weer met plaatselijke middenstanders een korting bij aankopen kunnen afspreken. Via de Nieuwsbrieven is dit gecommuniceerd en werd een infoblad meegezonden. Op dit infoblad staan de toege [..]

Lees verder

AVG Privacyprotocol PCOB afd. Rheden-Rozendaal

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is van toepassing voor bedrijven en verenigingen die met persoonsgegevens te maken hebben. Ook onze PCOB en plaatselijke afdeling heeft met deze regelgeving te maken. H [..]

Lees verder

Programmapunten mbt senioren van politieke partijen gemeente Rheden

Door het COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden-Rozendaal) werd met betrekking tot de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen een Politiek Manifest opgesteld met voor de senioren in de gemeente Rheden belangrijke punten. Dit Manifest werd tijdens een overleg met de plaa [..]

Lees verder

Belangrijke (overige) contactadressen

Hieronder treft u een overzicht aan van mogelijk voor u belangrijke contactadressen als Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's) en Belasting Invul Hulpen (BIH's) die u kunnen adviseren en of helpen bij uw Belastingaangifte. Ook het adres voor het maken van een Rijbewijskeuring voor senioren treft u aa [..]

Lees verder

Vernieuwde PCOB afdeling Rheden-Rozendaal

Per 1 januari 2018 zijn de drie gemeentelijke PCOB-afdelingen in de gemeente Rheden opgegaan in één nieuwe afdeling Rheden-Rozendaal met samen ca. 550 leden. De afdeling stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de senioren van de gemeenten Rheden en Rozenda [..]

Lees verder

Politiek Manifest COSBO gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door het Cosbo (en in hun afgevaardigden van de 3 gemeentelijke ouderenbonden ASVR, KBO en PCOB) hebben gewerkt aan een nieuw Politiek Manifest. In dat manifest, dat wordt aangeboden aan alle plaatselijke politieke partijen/raadsfracties, zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen die rond het ouder [..]

Lees verder

Fotoboek excursie 2016 DRU Cultuurfabriek in Ulft

In het voorjaar van 2016 werd een excursie gemaakt naar de cultuurfabriek van de DRU in Ulft. Er werd een rondleiding gegeven en we hebben heerlijk genoten van een lunch. Onderstaand treft u foto's aan van deze middag. [..]

Lees verder