Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

Nieuwsbrief oktober 2015

Oktober 2015

Beste leden van de PCOB afdeling Regio Borsele,

UITSLAG ENQUETE
In september zeiden we ( = groepje enquêteurs) dat we hoopten dat we in oktober meer konden zeggen over de enquête die we afgelopen periode gehouden hebben. De meeste leden van onze afdeling hebben we kunnen bereiken, hetzij telefonisch, hetzij met een bezoekje. Zo te merken vonden veel leden het fijn om contact te hebben met één van ons groepje “enquêteurs”. De vragen die we gesteld hebben, zijn soms kort beantwoord, maar soms ook uitgebreid. De antwoorden varieerden sterk, kijk maar naar hieronder.

Vraag 1: Indruk van het blad Perspectief.
Het blad wordt heel verschillend gewaardeerd:
– goede inhoud, mooi blad,
– lees het altijd,
– lees / bekijk alleen de advertenties, haal er voordelen uit,
– te veel reclame, er is niets aan en
– leest het nooit.

Vraag 2: Bezoeken van de bijeenkomsten van de afdeling.
– te druk met andere activiteiten,
– te oud om nog te komen,
– het gaat niet meer vanwege de gezondheid,
– de onderwerpen spreken me niet aan en ik kom alleen naar de onderwerpen die me aanspreken,
– ik vind het te traditioneel, te kerks,
– andere indeling zaal en zing eens uit “Opwekking”, niet altijd uit het Liedboek,
– ik kan niet meer naar de bijeenkomsten komen, maar blijf lid om de PCOB te steunen,
– ik ben/blijf lid vanwege CZ-korting,
– ik leef mee, lees de notulen/verslag,
– ik vind de bijeenkomsten interessant en kom voor het contact.

Vraag 3: Er komen weinig leden naar de bijeenkomsten. Is het een idee om de bijeenkomst samen te doen met Kapelle of Goes? Frequentie van de bijeenkomsten?
De reacties hierop zijn:
– Kapelle, want die mensen kennen we een beetje vanwege de reisjes in mei,
– Goes, want die hebben ook leden nodig die de bijeenkomsten bezoeken,
– liever in ’s-Gravenpolder. Ergens anders naar toe gaan is moeilijk. Dan kan ik niet meer komen / zal ik niet meer komen,
– er zijn zoveel dorpen, investeer tijd om andere protestants-christelijke mensen kunnen betrekken.

Vraag 4: Gezamenlijke bijeenkomsten met KBO en ANBO twee keer per jaar: toneelmiddag en een (mid)dag met inhoudelijk onderwerp zoals “Zorgzame Dorpen” of “Wilsverklaring”.
toneelmiddag is wel leuk, kan nooit kwaad,
– waarom niet eens gezellig met een groepje naar de Mythe in Goes of naar de schouwburg in Middelburg?
– inhoudelijke (mid)dagen: nuttig. Zou ik eigenlijk wel mee bezig moeten zijn, maar…..
– vooral identiteitsgebonden, levensbeschouwelijke onderwerpen in eigen kring bespreken.

Vraag 5: Kloppen de gegevens van onze leden?
Van verschillende leden hebben we geen geboortedatum. Dat is natuurlijk niet erg, maar Martha Staring stuurt de leden met hun verjaardag een kaartje. Als ze die niet weet, krijgen de leden een kaart met Kerst / Oud en Nieuwjaar.

De gegevens die we gekregen hebben geven we door, zodat u nu met uw verjaardag een kaartje felicitatiekaart kan krijgen.

We ontvingen een advies: “Creëer een sfeer van vriendschappelijkheid waarin de mensen zich vertrouwd en geliefd voelen”.

Tot slot: We willen als afdeling PCOB Regio Borsele blijven bestaan. We gaan met afdeling Goes en Kapelle overleggen wat de mogelijkheden zijn om samen iets te ondernemen.                                                                                                                                                                      

Als u naar aanleiding van de enquête vragen / opmerkingen hebt neemt u dan contact op met het secretariaat? In november kunnen we deze plannen voor de toekomst met elkaar bespreken.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Vanwege vakanties in oktober en andere activiteiten is de volgende bijeenkomst op

dinsdag 10 november 14.00 uur in het Dorpshuis in ’s-Gravenpolder:
Centraal staat “Overleven in de woestijn”.

Waar gaat dat over? Wat moet ik daarmee? Dat heb ik toch niets aan? Moet dat nou?
Die middag kunnen we elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek komen. De uitnodiging en verdere informatie komt met het novembernummer van Perspectief.

De kerstmiddag staat gepland op dinsdag 15 december, tijd: van 16.00 – ong. 19.00 uur.

We hopen veel leden te zien, maar ook veel nieuwe gezichten. Gasten zijn altijd welkom!!

Houdt u die 2 data vrij?
Een hartelijke groet en tot ziens,

Namens de afdeling PCOB Borsele, Lies Elshout

<< Vorige pagina