Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

Nieuwsbrief augustus / september 2015

Woensdag 26 augustus 2015.

Beste leden van de PCOB, afdeling Regio Borsele.

Vanmorgen op de bijeenkomst hebben we (dat zijn: Henk Steenblok, Lies Elshout, Jetty Heuckelbach, Marieke van Liere enTanja Vroegindeweij) zo het een en ander besproken. De enquête waarvoor u de laatste tijd telefonisch of persoonlijk bent benaderd, stond centraal. We hebben nog niet alle uitslagen binnen, we zijn er nog druk mee, maar u hoort hier binnenkort meer over.

We hebben grote dromen en plannen en hopen jullie hier in oktober verder over te informeren. Gezien de steeds kleinere opkomst naar de ouderenmiddagen zijn we ook in de regio bezig en staan we in kontakt met de ouderenbonden van Goes en Kapelle. En we zijn ook in gesprek met het 3-bonden overleg in de Zak van Zuid-Beveland wat we gezamenlijk weer kunnen doen.

We hopen dat we jullie hier in oktober meer over kunnen vertellen.

De Kerstviering hebben we op 15 December gezet, aanvang 4 uur in het dorpshuis te ’s-Gravenpolder.

We gaan verder om de dromen en plannen voor ons allemaal te realiseren en jullie allemaal hiermee te verrassen. Maar we gebruiken daarvoor wel de gegevens die we van u gekregen hebben door middel van de gehouden enquête. Bij Perspectief van oktober kunt u het allemaal lezen.

Namens ons allen nog goede zomerweken en tot horens, Marieke van Liere.

<< Vorige pagina