Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

Jaarverslag 2013-2014 PCOB Regio Borsele

Jaarverslag secretaris 2013 – 2014

In het afgelopen “verenigingsjaar” zijn er activiteiten geweest op plaatselijk niveau, maar ook hebben leden van onze afdeling vergaderingen / bijeenkomsten bijgewoond op provinciaal of landelijk niveau.

De afdelingsbijeenkomsten worden op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur gehouden, afwisselend in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder. Omdat het dienstgebouw van de Dorpskerk in Heinkenszand niet meer gehuurd kan worden vanaf 1 januari 2014, zijn de bijeenkomsten voortaan alleen  in ’s-Gravenpolder.

Bijeenkomsten van de afdeling

  • 17 september 2013: Jaarvergadering: lezing door de heer J. Antes. Hij vertelt over zijn vlindertuin “Berkenhof’s Tropical Zoo” te Kwadendamme.
  • 19 november 2013: Lezing door de heer W. Castelijns van de Stichting Het Zeeuwse Landschap.
  • 17 december 2013: adventsbijeenkomst te ‘s-Gravenpolder met medewerking van de heer P. van der Klis: “Rembrandt en het kerstevangelie”. Als afsluiting van de bijeenkomst is er een gezamenlijke broodmaaltijd. De tafelversiering (kerstbakjes) zijn naar 11 leden van onze afdeling gegaan. Zij kunnen / konden de bijeenkomst niet bijwonen om verschillende redenen.
  • 14 januari 2014: Lezing door de heer Mart Kot, registerpodoloog en eigenaar van Cottelli Podologie en Schoenen
  • 18 maart 2014: de heer V. Matthijsse van Oikocredit, werkgroep Zeeland vertelt over het werk van de organisatie.
  • 8 april 2014: feestelijke middag omdat we 25 jaar bestaan als afdeling, met als afsluiting een pannenkoekenmaaltijd.
  • 6 mei 2014: reisje met afdeling Kapelle naar het Rien Poortvliet Museum op Tiengemeten, met aansluitend diner.

  • Andere bijeenkomsten
   • van de 3-bonden: PCOB, KBO en ANBO in de Zak:
    22 februari 2014 toneelmiddag met verloting in Kwadendamme. “Eerste hulp op de eerste hulp” gespeeld door leden van de toneelvereniging uit Baarland.
   • PCOB bijeenkomsten / vergaderingen op provinciaal of landelijk niveau
    22 oktober 2013: Najaarsledenvergadering / ontmoetingsmiddag van alle Zeeuwse PCOB-leden in De Stenge te Heinkenszand. Lezing PCOB “Ouderenbeleid: niet zonder ouderen” door de heer Rienk van Splunder, landelijk voorzitter PCOB. Na de pauze vertellingen in Zuid-Bevelands dialect door Jan en Jopie Minnaard.
    11 november 2013 en 10 maart 2014: Regio-overleg RODOS (afdeling Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Goes, Kapelle en Regio Borsele)
    29 januari 2014: Themamiddag “Ouderen in veilige handen”, ingeleid door de heer P. Jille uit Bergen op Zoom.
 • Seniorenraad
  Namens de ouderenbonden vertegenwoordigen mw. Irene Steenblok en mw. Marja Verstijnen de PCOB-afdeling Regio Borsele in de Seniorenraad. De samenstelling van de Seniorenraad wordt in april 2014 gewijzigd. De verdeling in de raad wordt: 3 leden namens de gezamenlijke ouderenbonden, 2 leden namens de gezamenlijke ouderensociëteiten en 4 leden op persoonlijke titel. Irene Steenblok blijft in de seniorenraad namens onze afdeling.Allerlei / wie doet wat?
 • Lief en Leed: mevrouw Martha Staring heeft aandacht voor feestelijke gebeurtenissen, zoals verjaardagen of jubilea (als die bekend zijn), maar ook bij verdrietige gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden.
 • 3-bonden-overleg: PCOB, KBO en ANBO. Elk jaar organiseren de 3 bonden een gezamenlijke (mid)dag. In de voorbereidingsgroep daarvoor zitten de dames Lies Elshout en Irene Steenblok.
 • Bezorgen Perspectief: de “Zak van Zuid-Beveland” is verdeeld in 4 wijken. De dames Van Iwaarden en Verstijnen uit Heinkenszand en de heer Dekker uit Nieuwdorp en de heer Dekker uit ’s-Gravenpolder zorgen dat Perspectief op uw mat valt.

Aantal leden Het aantal leden per 1 januari 2013 bedroeg 77, op 1 januari 2014 waren er 76 leden.

Om verschillende redenen hebben enkele leden in 2014 bedankt voor hun lidmaatschap.

Opzeggen moet wel voor 1 december gedaan worden, anders is nog een jaar contributie verschuldigd.

Bestuur afdeling Regio Borsele

voorzitter               : vacant
secretaris              : Lies Elshout
penningmeester : Henk Steenblok
notuliste               : Jetty Heuckelbach

We zijn blij dat enkele leden mee willen denken over de activiteiten van de afdeling.

<< Vorige pagina