Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

22 april 2015 Themamiddag “Zorgzame Samenwerking” te Goes

 Uitnodiging voor de Zeeuwse PCOB themamiddag:

“Zorgzame Samenwerking”

Woensdag 22 april 2015,  14.00 uur – ong. 16.30 uur in de ‘Vredeskerk’ (voorheen Oosterkerk)

Hoek Bergweg / J.D. van Mellestraat te Goes

13.30 uur : Inloop met koffie / thee
14.00 uur : Opening
14.15 uur : Mevrouw Eely-Janna Tuyl, ambassadrice van het project ‘Zorgzame Kerk’, zal vertellen over haar werkzaamheden en de  projecten die al
lopen in het land.
Daarna willen we in kleine groepjes met  elkaar in gesprek over de mogelijkheden om breed samen te werken op het terrein van de zorg.
15.30 uur : Pauze, koffie / thee
15.50 uur : Gesprek van het landelijk bestuur van de PCOB met de afdelingen van  Zeeland. Wnd. voorzitter, Ernst Haitsma, en de contactpersoon voor
Zeeland, Evert Biemond, willen met ons in gesprek over de PCOB op het plaatselijke vlak.
16.25 uur :  Afsluiting van de middag, gelegenheid tot napraten.

Vriendelijk verzoek om u op te geven voor deze middag in verband met koffie/thee, graag vóór 15 april. Met vriendelijke groet, namens het afdelingsbestuur,

Lies Elshout
Opgeven per email: lies.elshout@gmail.com

of per opgavestrook, inleveren voor 15 april 2015 bij: Lies Elshout, Goudsbloemstraat 4 , 4451 LN Heinkenszand 
———————————————————————————————————————-

Naam / namen: ——————————————————————————
Straat : —————————————————————————————-
Adres:  —————————————————————————————–

Geeft / geven zich op  voor de themamiddag op 22 april 2015 in Goes.

<< Vorige pagina