Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

2016-10-18 Afdelingsbijeenkomst

Van harte welkom op onze bijeenkomst op dinsdag 18 oktober 2016 om 14.00 uur
in het Dorpshuis, Poelvoordestraat 3 te ’s-Gravenpolder.

Agenda:
1. Welkom en opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Verslag Seniorenraad
4. Informatie met betrekking tot Lief en Leed

5. De dames Chris Dubois en Corrie van Schie vertellen over de Zonnebloem.
Ze vinden het fijn om vanmiddag iets over hun werk, hun ervaringen bij de Zonnebloem te vertellen.
Corrie heeft 33 jaar voor vakantiegasten gezorgd. Chris is nog steeds volop actief met het vrijwilligerswerk. Ze hebben informatiemateriaal bij zich om wat te laten zien wat de Zonnebloem allemaal doet.
Na de lezing houden we een korte pauze voordat we verder gaan met het stellen van vragen en het beantwoorden. U kent waarschijnlijk allemaal wel mensen die met de Zonnebloem zijn mee geweest op vakantie. Maar bij wie moet je zijn, bij wie kan je je opgeven? Hoe doe ik dat? Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen? Enzovoort, enzovoort…..
Dat zijn allemaal vragen die u kunt stellen en waar u dan hopelijk een bevredigend antwoord op kan krijgen.

6. Sluiting rond 16.00 uur.

We zingen uit het “Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk” Breng allemaal uw buurman/buurvrouw mee, vertel hoe gezellig het bij ons is. Ook uw vrienden zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur:

Lies Elshout, secretaris

<< Vorige pagina