Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

2015-04-14 Bijeenkomst, spreker Heleen Pasma

Hartelijk welkom op onze bijeenkomst

dinsdag 14 april  2015 om 14.00 uur  in het Dorpshuis, Poelvoordestraat 3 te ‘s-Gravenpolder

Agenda:
1. Welkom en opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen, o.a.:
*  21 mei afdelingsreisje samen met PCOB Kapelle
*  3-bonden overleg / kascontrole
*  Nieuwsbrief ANBO januari 2015
*  Lijst met huba’s in Zeeland (= hulp belastingadviseur)

3. Verslag Seniorenraad
4. Informatie met betrekking tot  Lief en Leed
5. Pauze: koffie / thee

6. Mevrouw Heleen Pasma: “De synagoge, Joodse gebruiken en het Joodse leven”
Heleen Pasma is vrijwilliger bij de Middelburgse synagoge en o.a. auteur van het boek “Een klankkast vol verhalen”.
Zij zal ons vertellen over het Joodse leven, tradities, feesten en Joodse rituelen. De kennis van de Joodse wortels waaruit het Christendom is
ontsproten, vormen  een belangrijke basis om Bijbelse verhalen te kunnen begrijpen.

6. Sluiting rond 16.00 uur.

 

We zingen uit het nieuwe “Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk” Gasten zijn van harte welkom, neemt u vrienden / vriendinnen mee?

Namens het bestuur: Lies Elshout, secretaris

———————————————————————————————————————————–
Planning 2015, tot zomer.

  • Woensdag 22 april is er een middagbijeenkomst in de Vredeskerk (voorheen Oosterkerk) te Goes voor alle PCOB-leden in Zeeland, zie aparte bijlage (met opgavestrook)
  • Donderdag 21 mei is ons jaarlijkse reisje met de PCOB-afdeling Kapelle.

 

<< Vorige pagina