Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

2015-02-10 Verslag bijeenkomst

VERSLAG VAN DE PCOB-VERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2015

GEHOUDEN IN HET DORPSHUIS TE ’s-GRAVENPOLDER

Aanwezig: 9 personen

Met kennisgeving afwezig:

fam. J van Iwaarden, fam. De Kok, mevr. J. Geldof, mevr. L. Elshout, mevr. E. Grootendorst en dhr. B. de Graaf.

 1. OPENING Mevr. M. van Liere heet de aanwezigen hartelijk welkom. Ze leest ons het verhaal “Levi” voor uit het boekje “Een klankkast vol verhalen” van Heleen Pasma. Mevr. Pasma zal op de eerste keer dat we weer in ’s Gravenpolder bijeenkomen onze gastspreker zijn. We zingen lied 444 uit de oude liedbundel.
 2. We spreken af dat we van nu af aan uit het nieuwe liedboek gaan zingen.
 3. INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN Er is een folder van het vakantiebureau in Lunteren. Heeft u interesse: de folder ligt bij mevr. Elshout. Het programma van het reisje is binnen. Op 21 mei bezoeken we eerst de kerk in Oudenbosch en maken verder een boottocht in de Biesbosch. Tot slot gaan we naar Non Plus Ultra voor een lekker diner. Het programma wordt meegestuurd.
 4. VERSLAG SENIORENRAAD De raad is bezig met het voorbereiden van de 4 mei-viering. Ook is men druk bezig met het zomerprogramma.
 5. INFORMATIE MET BETREKKING TOT LIEF EN LEED. Op de bijeenkomst niet besproken. Mocht u de contributie nog niet betaald hebben dan kan u, als dat wilt, het bedrag van de contributie verhogen met een bijdrage voor het potje Lief en Leed.
 6. PAUZE
 7. DE HEER ATHONIE FIERLOOS VAN ‘HET PAARD VAN TROJE”
  Hij vertelt hoe hij begonnen is als vakantiekracht in de boekwinkel. Ondanks zijn studie voor docent geschiedenis en aardrijkskunde komt hij weer bij de boekwinkel terecht. Later kan hij de zaak overnemen. Met veel plezier is hij begonnen om Zeeuwse boeken uit te geven. Het begint met een stripboek over Goes. In totaal heeft hij nu 30 boeken uitgegeven, verder nog herdrukken en (verjaardags-)kalenders. Alle boeken heeft hij meegenomen en vertelt er over. Na zijn verhaal kijken we met elkaar in de boeken. Iedereen krijgt de Zeeuwse kalender van dit jaar. Als dank krijgt hij een mandje met Zeeuwse producten.
 8. SLUITING
 9. Het is al ruim kwart over vier. Daarom is de sluiting heel kort. Wij wensen elkaar een goede thuisreis en tot de volgende keer.

<< Vorige pagina