Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Regio Borsele

2016 Nieuwsbrief september

INFORMATIE van onze PCOB afdeling Regio Borsele Kunt u terugkijken op een goede zomerperiode? Heeft u deelgenomen aan activiteiten, die vanuit de Seniorenraad waren georganiseerd? Hebt u nieuwe ontdekkingen gedaan? De zomer is nu bijna voorbij en het “vergaderseizoen” begint [..]

Lees verder

2016-10-18 Afdelingsbijeenkomst

Van harte welkom op onze bijeenkomst op dinsdag 18 oktober 2016 om 14.00 uur in het Dorpshuis, Poelvoordestraat 3 te ’s-Gravenpolder. Agenda: 1. Welkom en opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Verslag Seniorenraad 4. Informatie met betrekking tot Lief en Leed 5 [..]

Lees verder

Nieuwsbrief augustus / september 2015

Woensdag 26 augustus 2015. Beste leden van de PCOB, afdeling Regio Borsele. Vanmorgen op de bijeenkomst hebben we (dat zijn: Henk Steenblok, Lies Elshout, Jetty Heuckelbach, Marieke van Liere enTanja Vroegindeweij) zo het een en ander besproken. De enquête waarvoor u de laatste tijd telefonis [..]

Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2015

Oktober 2015 Beste leden van de PCOB afdeling Regio Borsele, UITSLAG ENQUETE In september zeiden we ( = groepje enquêteurs) dat we hoopten dat we in oktober meer konden zeggen over de enquête die we afgelopen periode gehouden hebben. De meeste leden van o [..]

Lees verder

2015-04-14 Bijeenkomst, spreker Heleen Pasma

Hartelijk welkom op onze bijeenkomst dinsdag 14 april  2015 om 14.00 uur  in het Dorpshuis, Poelvoordestraat 3 te ‘s-Gravenpolder Agenda: 1. Welkom en opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen, o.a.: *  21 mei afdelingsreisje samen met PCOB Kapelle *  3-bonden overleg / kascon [..]

Lees verder

Jaarverslag 2013-2014 PCOB Regio Borsele

Jaarverslag secretaris 2013 - 2014 In het afgelopen “verenigingsjaar” zijn er activiteiten geweest op plaatselijk niveau, maar ook hebben leden van onze afdeling vergaderingen / bijeenkomsten bijgewoond op provinciaal of landelijk niveau. De afdelingsbijeenkomsten worden o [..]

Lees verder

2015-02-10 Verslag bijeenkomst

VERSLAG VAN DE PCOB-VERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2015 GEHOUDEN IN HET DORPSHUIS TE ’s-GRAVENPOLDER Aanwezig: 9 personen Met kennisgeving afwezig: fam. J van Iwaarden, fam. De Kok, mevr. J. Geldof, mevr. L. Elshout, mevr. E. Grootendorst en dhr. B. de Graaf. [..]

Lees verder

2015-01-13 Verslag bijeenkomst

VERSLAG VAN DE PCOB-VERGADERING VAN 13 JANUARI 2015 GEHOUDEN IN HET DORPSHUIS TE ’S-GRAVENPOLDER Aanwezig:  9 personen Met kennisgeving afwezig: fam. Jansen, fam. B de Kok, fam. J. van Iwaarden, de dames M. Staring en M. van Liere en de heer R. Dekker. WE [..]

Lees verder

2014-09-30 Verslag bijeenkomst

AGENDA 2014: 5 november 14.00 uur: PCOB-themamiddag voor alle leden in Zeeland: ‘De veranderingen in de AWBZ en WMO’ in kerkgebouw De Hoogte, Populierenstraat 29 te Goes. Graag aanmelden in verband met koffie/thee, ed. bij Lies Elshout, telefo [..]

Lees verder

Wat doen wij ?

Welkom op pagina van de afdeling Regio Borsele De Afdeling Regio Borsele van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van regio Borsele in de meest uitgebreide zin te behartigen. Wat doen wij? [..]

Lees verder